Skip to main content

Keron osakaskunta

Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta

Keron osakaskunta

Esimies/sihteeri Markku Ruonio, Irnintie 11, 93999 Kuusamo, 040 841 0586

Varaesimies Veijo Karvonen, Keronrannantie 10a, 93999 Kuusamo, 040 733 3957

Kalastus­lupien myynti ja rajoi­tukset

Continue reading

Kantokylän osakaskunta

Kantokylän osakaskunta

Särkipäivät

Kantokylän yhteisen kalaveden osakaskunnan perinteiset särkipäivät pidettin 14-15.9.2023.  Sää suosi tällä kertaa tapahtumaa ja särkisaalista saatiin kaikkiaan 11500 kg. Edellisen kerran tällainen määrä on saatu v. 2016. Saalis oli pääosin särkeä, jonkun verran säyneitä, kiiskiä. Muojärveltä-Välijärveltä noin  puolet ja Kuusamojärveltä toinen puoli.

Hoitokunta kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

Osakkaiden keväthauen pyyntikampanjassa saatiin haukia yhteensä 1395 kg. Hoitokunta kiittää aktiivisia kalastajia. Teette arvokasta kalavesien hoitotyötä koko osakaskunnan hyväksi. Pyyntikorvaukset on maksettu.

Osakaskunnan ylimääräinen kokous pidettiin ke 24.5.2023 klo 18.30 alkaen Raatesalmella.  Käsiteltiin osakkaiden tekemä oikaisuvaatimus koskien yleisen kokouksen 16.4.2023 tekemää päätöstä Zonetcom Oy:n jääratahakemuksesta.

Hoitokunta oli todennut oikaisuvaatimuksen perusteettomaksi ja kokouksessa tehtiin vastaesitys päätöksen kumoamisesta. Asiasta suoritettiin äänestys ja hoitokunnan esitys voitti. Näin ollen 16.4. 2023 tehty päätös jäi voimaan.

Osakaskunnan kokous pidettiin Raatesalmella 16.4.2023. Kokouksen antia /päätöksiä.

Kalastuksen valvonta:

Viime vuoden valvonnassa tehdyissä tarkastuksissa ja tarkistetuissa pyydyksissä vain 42 % oli merkitty säännösten mukaan. Suurin osa ei noudata säännöksiä. Kokousväen mielestä tällainen piittaamattomuus on väärin niitä kohtaan jotka hoitavat asiansa kunnolla. Tähän saakka valvojat ovat jättäneet huomautuksia mutta nyt rikkeisiin tullaan puuttumaan. Jatkossa valvojat nostavat luvattomat pyydykset pois ja toimittavat poliisiviranomaiselle esitutkintaa varten.

Nykyinen käytössä oleva pyydysyksikkömerkki todettiin toimivaksi mutta ongelmana on ollut pitää useita merkkejä lippusalossa. Jatkossa riittää esim. verkkojadassa yksi merkki jolla osoittaa kalastusoikeutensa ja yhteystietonsa. Valvonnassa voidaan tarkistaa ostolistalta monelleko pyydykselle on oikeus.  Näin merkit kestävät ja säilyvät pidempään.

Personoitujen pyydysmerkkien malli 2023 Ahven.netin tuotekauppaan.

Kokous hyväksyi uuden jääratahankkeen Välijärven eteläpuolelle.

Kuusinkijoki kuntoon hanketta tuetaan.

Hauen kevätpyyntikampanja huhti-toukokuussa kuten edellisinäkin vuosina. 

Kokouksen yhteydessä huomioitiin osakaskunnan hallinnossa pitkään toimineita henkilöitä. Heikki Määttä, Valto Pitkänen ja Vesa Pitkänen ovat pitkään tehneet vapaaehtoistyötä osakaskunnan hyväksi joten heille myönnettiin Kalatalouden Keskuliiton hopeinen ansiomerkki.

Hoitokunta 2022

Määttä Jukka, puheenjohtaja   040 581 9413
Niemelä Jouko, varapuheenjohtaja  040 745 5584
Joentakanen Mauri   044 215 6828
Pitkänen Jyri   040 737 1207
Pitkänen Vesa   040 577 2998
Siikaluoma Timo   0400 243 103
Palosaari Ensio  040 582 1564
Merilä Reijo  0400 364 806

Sihteeripalvelut: Natalia Kela (ei hoitokunnan jäsen)
Yhteydenotto ensisijaisesti sähköpostilla osoite nataliakela@gmail.com
Sähköposteihin vastataan keskimäärin kerran viikossa.
Natalia 0400 100967

Kalastus­luvat ja rajoi­tukset

Continue reading

  • 1
  • 2