Skip to main content
Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta

Kuolionkylän osakaskunta

Puheenjohtaja Tenho Ronkainen, puh. 0400 289 136

Varapuheenjohtaja Taisto Ronkainen, puh. 040 753 7083

Sihteeri, Ahti Jaakkola, puh. 0400 326 651

Aki Vattula, puh. 040 964 0668

Esko Käsmä, puh. 0400 381 417

Tuomo Karjalainen, puh. 040 528 2688

Kalastus­luvat ja rajoi­tukset

Myyntipaikat

 • Puheenjohtaja Tenho Ronkainen, puh. 0400 289 136
 • Varapuheenjohtaja Taisto Ronkainen, puh. 040 753 7083
 • Sihteeri, Ahti Jaakkola, puh. 0400 326 651
 • Aki Vattula, puh. 040 964 0668
 • Esko Käsmä, puh. 0400 381 417
 • Tuomo Karjalainen, puh. 040 528 2688
 • Matkailukeskus Karhuntassu, Kuusamo, puh. 040 860 8365

Lupahinnat

Ennen luvan myyntiä tarkista kuluvan vuoden kalastuksenhoitomaksun suoritus  edellisen vuoden saalispalaute.

Osakashinnat

 • Verkko: 4€/verkko /kausi, lisäyksikkö 7 €/kpl lisäverkkoja 10 kpl talous
 • Uistelu: 8€ / kausi  (osakas, osakkaan lapset ja vanhemmat)
 • Alle 12 v osakkaan lapsille vapaa kaikissa vesissä

Lupa koskee Raatejoki, Soilu, Välijoki, Kurkijoki, Kuolionjoki, Korpuanjoki. Muissa vesissä vapaa.
Koukku- ja pitkäsiima max. 100 koukkua yksi yksikkö 4 €.

Kylällä vakituisesti asuvat ei osakkaat

 • Uistelu 12 €/kausi. Alle 12 v. 6€/kausi

Alueella asuva (ei osakas) ja huvila asukas

 • Verkko 4€, lisäverkkoja 4 kpl 7€/kpl

Paikkakunnalla asuva

 • Verkko 10 €/verkko, max 5kpl

Vieraslupa

 • Uistelu: 10€/vrk, 20€/kk, 30€/kausi
 • Tuulastuslupa: 10 e/kausi
 • Verkko: max 2 kpl ja 6€/viikko/verkko, 11€/kk/verkko, 17 €/kausi/verkko

Kalastusmatkailuyrittäjälle 100 €/kausi Soilunjärvessä

Muut luvat

 • Samassa taloudessa asuvien useamman tilan osuudet lasketaan yhteen. Alueen yhdistyksille osuuden lisäksi viisi verkkoa.  8€/verkko. Osakasyhdistyksille viisi uistinlupaa  6€/verkko, seuraabat 10€/kausi.
 • Ammattikalastuspyydys – yksikköhinta 35€/yksikkö. Kurkijärveen myydään Maaselän osakaskunnan osakkaille  4 verkkolupaa a´ 5€/verkko. Verkkokoukut ja vavat on nostettava silloin kun verkotkin

Huomioitavaa

Ei osakkaille ei myydä Outto-koukku –vesilintulupia. Vesilinnun metsästys osakkaille vapaa. Osakkaille koukkukalastus jään aikana sallittu. Perholaudan veto sallitaan osakkaille. Joki- ja virrassa verkolla pyynti on kielletty, lukuun ottamatta keväällä tulvan aikana lain sallimissa rajoissa 10.06. saakka. Koti- ja virkistyskalastuksessa käytetyt pyydysten yksikköarvot:

 • verkko 3 m x 35 m   1 yksikköä, verkko yli 3m alava  x 35 m  2 yksikköä
 • Paunetti maksimi  3 m 3 yksikköä
 • Iso rysä maksimi 3 m 6 yksikköä
 • Kurennuotta maksimi 8m 12 yksikköä
 • Nuotta maksimi 8m x 200 m 12 yksikköä
 • Nuotta yli 8m alava ja yli 200m kehä 20 yksikköä
 • Rysä 1 yksikkö Pitkäsiima 100 koukkua 1 yksikköä
 • Merta ja katiska  0,5 yksikköä

Pyynnissä saa olla se yksikkömäärä yhteensä eri pyydyslajeilla minkä on lunastanut pyydysmerkkejä. Raatejoki, Soilu, Välijoki, Kurkijoki, Kuolionjoki, Korpuanjoki on uistelumaksullinen kaikille.

Rajoitukset

Raatejoessa on kaksi rauhoitusaluetta: Kuusamoon menevän tien ylävirtaan 200m ja alavirtaan 300m. Lompsinjoen sillalta ylävirtaan 200m ja alavirtaan 300m.

Soilu-, Kurki- ja Kuolionjoessa Kuusamonkylien yhteisen vesialueen osakaskunnan vesialue kuuluu Kuolion osakaskunnanlupaan. Muissa vesissä osakkaille ja lapsille ja osakkaan vanhemmille uisteluvapaa. Omistajille, huvila-asukkaille ja kylän asukkaille katiska vapaa. Yhdistyksen jäsenille 5 uistin lupaa kuten osakkaille. Seuraavat verkon solmuvälit kielletty (mm): Soilu  10-49. Muissa siikapitoisissa vesissä 18-34mm kielletty.

Merkitön seisova pyydys on laiton (katiska maksuton). Pyydykset on aina merkittävä lain edellyttämällä tavalla.  Katso ohjeet täältä…

Kalastuksen valvojat: Hoitokunnan jäsenet ja osakkaat velvoitetaan suorittamaan tarkkailua ja ilmoittamaan hoitokunnalle rikkeistä. Kaikki lisäluvat ovat henkilökohtaisia, lukuun ottamatta yhdistysten verkkoluvat. Kalastuksenvalvontaa tullaan tehostamaan.