Skip to main content

Kantokylän osakaskunta

Jäät alkavat jo kantaa ja talvikalastuskausi on käynnistynyt

Muistakaa jääalueella pyydysten merkintä asetuksen mukaan. Jäältä kalastettaessa pyydys on merkittävä vähintään 1,2 m jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Samalla tavalla on merkittävä kaikki kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot. Salkoon on laitettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm korkea heijastin. Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 m, on merkkisalkoa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä.

Jäältä kalastettaessa pyydys on merkittävä vähintään 1,2 m jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Samalla tavalla on merkittävä kaikki kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot. Salkoon on laitettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm korkea heijastin. Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 m, on merkkisalkoa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä.

Tähän merkintään sopiva salko on esim. aurausviitta jossa on heijastin valmiina. Tätä monet käyttävät.

Saalistilaston palautus

Kesäkalatuskauden nyt päätyttyä on hyvää aikaa palauttaa saalistilasto jos ei kalasta talvella.

Särkipäivät

Kantokylän yhteisen kalaveden osakaskunnan perinteiset särkipäivät pidettin 14-15.9.2023.  Sää suosi tällä kertaa tapahtumaa ja särkisaalista saatiin kaikkiaan 11500 kg. Edellisen kerran tällainen määrä on saatu v. 2016. Saalis oli pääosin särkeä, jonkun verran säyneitä, kiiskiä. Muojärveltä-Välijärveltä noin  puolet ja Kuusamojärveltä toinen puoli.

Hoitokunta kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

Osakkaiden keväthauen pyyntikampanjassa saatiin haukia yhteensä 1395 kg. Hoitokunta kiittää aktiivisia kalastajia. Teette arvokasta kalavesien hoitotyötä koko osakaskunnan hyväksi. Pyyntikorvaukset on maksettu.

Osakaskunnan ylimääräinen kokous pidettiin ke 24.5.2023 klo 18.30 alkaen Raatesalmella.  Käsiteltiin osakkaiden tekemä oikaisuvaatimus koskien yleisen kokouksen 16.4.2023 tekemää päätöstä Zonetcom Oy:n jääratahakemuksesta.

Hoitokunta oli todennut oikaisuvaatimuksen perusteettomaksi ja kokouksessa tehtiin vastaesitys päätöksen kumoamisesta. Asiasta suoritettiin äänestys ja hoitokunnan esitys voitti. Näin ollen 16.4. 2023 tehty päätös jäi voimaan.

Osakaskunnan kokous pidettiin Raatesalmella 16.4.2023. Kokouksen antia /päätöksiä.

Kalastuksen valvonta:

Viime vuoden valvonnassa tehdyissä tarkastuksissa ja tarkistetuissa pyydyksissä vain 42 % oli merkitty säännösten mukaan. Suurin osa ei noudata säännöksiä. Kokousväen mielestä tällainen piittaamattomuus on väärin niitä kohtaan jotka hoitavat asiansa kunnolla. Tähän saakka valvojat ovat jättäneet huomautuksia mutta nyt rikkeisiin tullaan puuttumaan. Jatkossa valvojat nostavat luvattomat pyydykset pois ja toimittavat poliisiviranomaiselle esitutkintaa varten.

Nykyinen käytössä oleva pyydysyksikkömerkki todettiin toimivaksi mutta ongelmana on ollut pitää useita merkkejä lippusalossa. Jatkossa riittää esim. verkkojadassa yksi merkki jolla osoittaa kalastusoikeutensa ja yhteystietonsa. Valvonnassa voidaan tarkistaa ostolistalta monelleko pyydykselle on oikeus.  Näin merkit kestävät ja säilyvät pidempään.

Personoitujen pyydysmerkkien malli 2023 Ahven.netin tuotekauppaan.

Kokous hyväksyi uuden jääratahankkeen Välijärven eteläpuolelle.

Kuusinkijoki kuntoon hanketta tuetaan.

Hauen kevätpyyntikampanja huhti-toukokuussa kuten edellisinäkin vuosina. 

Kokouksen yhteydessä huomioitiin osakaskunnan hallinnossa pitkään toimineita henkilöitä. Heikki Määttä, Valto Pitkänen ja Vesa Pitkänen ovat pitkään tehneet vapaaehtoistyötä osakaskunnan hyväksi joten heille myönnettiin Kalatalouden Keskuliiton hopeinen ansiomerkki.

Hoitokunta 2022

Määttä Jukka, puheenjohtaja   040 581 9413
Niemelä Jouko, varapuheenjohtaja  040 745 5584
Joentakanen Mauri   044 215 6828
Pitkänen Jyri   040 737 1207
Pitkänen Vesa   040 577 2998
Siikaluoma Timo   0400 243 103
Palosaari Ensio  040 582 1564
Merilä Reijo  0400 364 806

Sihteeripalvelut: Natalia Kela (ei hoitokunnan jäsen)
Yhteydenotto ensisijaisesti sähköpostilla osoite nataliakela@gmail.com
Sähköposteihin vastataan keskimäärin kerran viikossa.
Natalia 0400 100967

Kalastus­luvat ja rajoi­tukset

 

Myyntipaikat

Osakasluvat, Turisti, tontinomistajaluvat

Natalia Kela. Yhteydenotto ensisijaisesti sähköpostilla. Sähköposteihin vastataan keskimäärin kerran viikossa. nataliakela@gmail.com tai p. 0400 100 967

Turistiluvat

 

SAALISILMOITUSLOMAKE

Lupahinnat

Kantokylän kalastuskunnan lupahinnat 2023

KALASTUSRAJOITUKSET:

Kalastus on kokonaan kielletty pilkkimistä lukuun ottamatta 1.1.-31.3.2023 sekä 1.1.-31.3.2024 Raatesalmen edustalla jäärata-alueen ympärillä

Siian kuturauhoitus ajalla 15.09 – 30.11.2023:

Virransalmi, länsiraja Virranniemeltä laskevan ojan suu n. 200 m sillasta,

Itäraja Kotiniemellä oleva niemeke ( rantasauna) n. 300 m sillasta.

Rysäpyyntirajoitukset

Kalastus on kielletty kaikenlaisilla rysällä Kuoringista.

Isorysällä Kokkojärvestä, Kuoringista ja Kylmäjärvestä.

Nuottausrajoitukset

Talvinuottaus on kielletty Kuorinkijärvestä ja Kylmäjärvessä

Nuottaus on kokonaan kielletty Kokkojärvessä ja Kylmäjärven eteläisessä selässä.

Pitkäsiiman käyttö on kielletty vesistöissä mihin istutetaan järvilohta ja taimenta. Näitä vesistöjä ovat Muojärvi, Kuusamojärvi, Välijärvi, Kylmäjärvi ja Kuorinki

SILMÄKOKO/ PYYNTIRAJOITUKSET

Muojärvellä erikseen rajatulla alueella verkko­pyynti on kielletty 21 – 59 mm solmuväliltään olevilla verkoilla 01.09 – 31.05 välisenä aikana. Sulan veden aikaan kielto koskee pintapyyntiin asetettuja verkkoja.

Kieltoalueen rajaus osakaskunnan alueella koskee Muojärven länsirantaa Pirttisaaren ja Porosaaren pohjoispuolella Porosaaren itäpäästä Kärpänkylän-Koskenkylän- Kantokylän kalastuskuntien risteyskohtaan.

Seuraavissa vesistöissä on voimassa  silmäkokorajoitus niin että alla mainitulla silmäkoolla verkkopyynti on kielletty:

Kokkojärvi , Pyhälampi, Jaapanlahti, Akonlammet 18-31.

Pöyliöjärvet,  Särkilampi, Luikonlampi,  Sossonjärvi,Vaaralammet, Ulkulampi, Ahvenlampi, Kaivolampi, Jokilampi, Raatelampi(Koskenkylän tien varrella),Tyyrnälampi, Säynäjäluoma,18-39 mm.

Lisäksi näissä em. vesistöissä verkkopyyntiä rajoitetaan niin että pyynnissä saa olla vain 5 verkkoa/ pyyntikunta.

Kuorinkijärvessä verkon silmäkokorajoitus 18-54 mm vuosille 2023-2024. Tämän solmuvälin pyydyksillä kalastus on kielletty.

Järvilohen ja rasvaevällisen taimenen alamitta 60 cm ja rasvaevättömän taimenen 50 cm. Saaliskiintiö 2 kpl / lupa / vrk. Tämä 2 kpl:n kiintiö koskee myös rysäpyyntiä ja nuottaa.

Silmäkokorajoitukset eivät ole  voimassa hoitokunnan suorittaman koekalastuksen aikana.

Kaikki ne rajoitukset, missä ei ole erikseen määritelty voimassaoloaikaa, ovat voimassa v 2024 vuosikokoukseen saakka.

Pyydysten merkintä

Pyydykset on merkittävä asetuksen mukaisesti vesiliikennealueilla lippukohoilla. Koska lainsäädännössä ei ole mitenkään määritelty mikä on vesiliikennealuetta ja mikä on ns. muuta vesialuetta, niin osakaskunta on määrittänyt että Kuusamojärvi- Muojärvi kokonaisuudessaan, Virransalmi-Muosalmi pl. Välijärven länsipää on kokonaisuudessaan vesiliikennealuetta. Siellä vaaditaan asetuksen mukainen pitempi lippukoho kaikissa seisovissa pyydyksissä. Muilla vesialueilla riittää vähäisempi merkintä.