Skip to main content

Koillismaan Kalatalousalueen vuosikokous

Koillismaan Kalatalousalueen yleiskokous järjestetään perjantaina 28.4.2023 klo 9:30 alkaen Kuusamon Kaupungintalon valtuustosalissa (Keskuskuja 4, 93600 Kuusamo) ja TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen, kahvitukset ja etäyhteyksien testaus klo 9:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään:

– ohjesäännön 6 § mukaiset asiat.

– yleiskokous valtuuttaa kalatalousalueen hallituksen hakemaan mahdollisia kesken toimikauden aikana avautuvia hankerahoituksia.

Kaikkien kokoukseen TEAMS-etäyhteydellä on ilmoittauduttava keskiviikko 26.4.2023 klo 16:00 mennessä:
ProAgria Oulu ry/Oulun Kalatalouskeskus
jarmo.tuukkanen@proagria.fi tai puh. 045-6578709.Tämä kutsu koskee kalatalousalueen ohjesäännön 3 § mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa edustajansa kokoukseen. Kaikilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä tulee olla valtakirja, jolla voi todistaa edustamansa jäsenyhteisön valtuutus.

Tervetuloa!

Kalatalousalueen hallitus

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Olavi Jäkäläniemi
 2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen toimihenkilöiden valinta)
 3. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Käsitellään tilinpäätös v. 2022
 6. Käsitellään toimintakertomus v. 2022
 7. Käsitellään ja päätetään hallituksen vastuuvapaus vuodelle 2022
 8. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2023
 9. Päätetään kalatalousalueen kulukorvaukset v. 2023
 10. Päätetään kalatalousalueen tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja v. 2023
 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (v. 2023 Juhani Nevala, Juhani Määttä ja Unto Mattila), valitaan hallituksen jäsenistä KTA:lle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 12. Käsitellään ja vahvistetaan viehekorttivarojen jakamisen omistajatiedot, hyväksytään pinta-alaperusteinen jakotaulukko.
 13. Käsitellään ja päätetään hallituksen osallistuminen ylimääräisiin ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksiin.
 14. Muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Koillismaan Kalatalousalueen vuosikokous.

Koillismaan Kalatalousalueen vuosikokous järjestetään maanantaina 25.4.2022 klo 17:00 alkaen Hotel GoIglon kokoustiloissa (Rajamiehenlatu 2, 93600 Kuusamo) sekä TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen, kahvitukset ja etäyhteyksien testaus klo 16:30 alkaen.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
– ohjesäännön 6 § mukaiset asiat
– ELY-keskuksen esittämät sisältötarkennukset käyttö- ja hoitosuunnitelmaan
– yleiskokouksen valtuutus kalatalousalueen hallitukselle osallistua ELY-keskuksen ylimääräisiin rahoitushakuihin toimintakaudella

TEAMS -yhteydellä osallistuvien tulee ilmoittautua torstaihin 21.4.2022 klo 16:00 mennessä ProAgria Oulu ry/Oulun Kalatalouskeskus,
jarmo.tuukkanen@proagria.fi tai puh: 045-657 7809

Tämä kutsu koskee Koillismaan Kalatalousalueen ohjesäännön 3 § mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa edustajansa kokoukseen.

 

– Jarmo Tuukkanen, Oulun Kalatalouskeskus –

Käyttö- ja hoitosuunnitelma etenee.

Koillismaan Kalatalousalue järjesti perjantaina 10.12.2021 yleiskokouksen käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistamiseksi.

Kokouksessa asiasisältöjä puitiin yhteisesti ja vesialueen omistajien toiveiden mukaisesti tehtiin haluttuja muutoksia. Kokouksen osallistujat vahvistivat käyttö- ja hoitosuunnitelman ja se tullaan toimittamaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen tätä voidaan alkaa soveltamaan käytännön tasolla täysipainoisesti.

Käyttö ja hoitosuunnitelmaan pääsee tutustumaan tästä: KHS 10.12.2021

 

– Jarmo Tuukkanen –

Koillismaan Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma valmisteilla.

Koillismaan Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on valmisteltu hallinnon ohjeistuksien ja suuntaviivojen mukaisesti v. 2019 loppupuolelta lähtien. Nyt nähtävillä oleva versio on luonnos, johon on mahdollista jättää mielipiteitä ja muutosehdotuksia 31.8.2021 asti.

Kommentteja otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen jarmo.tuukkanen@proagria.fi tai heikki.tahkola@proagria.fi.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan pääset tutustuman tästä linkistä: Koillismaan KTA – KHS 22.6.2021