Skip to main content

Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma on julkaistu

Koillismaan Kalatalousalueen kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma, KHS, on nyt julkaistu ja sen sisältöä vesialueen omistajat alkavat toteuttaa vuodesta 2024 eteenpäin. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehtävä on ohjata kalaveden omistajien toimintaa. Käyttö- ja hoitosuunnitelman pohjana on ollut olemassa olevan tiedon koostaminen lähtökohtien kartoittamiseksi eri vesistöalueilla ja toimenpidesuunnittelu alueiden kehittämiseksi.
Kerrallaan käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa maksimissaan 10 vuotta, jonka jälkeen sen sisällölle tehdään lain vaatimuksien mukainen tarkistus ja päivittäminen.

Koillismaalla KHS:n sisältöä toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen tarkastelujakso käsittää v. 2024 – 2026, jonka aikana kalaveden omistajat keräävät tietoa toimivuudesta. Tämän aikajakson päätteeksi tehdään KHS:lle tarvittaessa sisällön muutoksia niiltä osin, jotka koetaan tarpeelliseksi.
Muutoksien jälkeen KHS toimitetaan tarvittaessa ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen arvioitavaksi ja vahvistettavaksi.
Tämän jälkeen KHS:n toteutus jatkuu v. 2026 – 2032 ajan. Vuonna 2032 on aloitettava laajempi KHS:n päivitys ja tuloksien yhteenveto, jotta seuraava voimassaolojakso saadaan käyntiin.

Koillismaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä:

Koillismaan KTA – KHS

Koillismaan Kalatalousalueen vuosikokous 2024

Koillismaan Kalatalousalueen yleiskokous järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 12:00 alkaen Kuusamon Kaupungintalon valtuustosalissa (Keskuskuja 4, 93600 Kuusamo) ja TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen, kahvitukset ja etäyhteyksien testaus klo 11:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään:
– ohjesäännön 6 § mukaiset asiat.
– käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano
– yleiskokous valtuuttaa kalatalousalueen hallituksen hakemaan kesken toimikauden avautuvia hankerahoituksia.

Kaikkien kokoukseen TEAMS-etäyhteydellä on ilmoittauduttava tiistaina 23.4.2024 klo 16:00 mennessä:
ProAgria Oulu ry/Oulun Kalatalouskeskus heikki.tahkola@proagria.fi tai puh: 044-747 7652.

Tämä kutsu koskee kalatalousalueen ohjesäännön 3 § mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa edustajansa kokoukseen. Kaikilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä tulee olla valtakirja, jolla voi todistaa edustamansa jäsenyhteisön valtuutus.
Kokouksessa laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen on yleisesti nähtävillä ProAgria Oulu ry./Oulun Kalatalouskeskuksen toimistolla Kuusamossa (Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo) 29.4.–13.5.2024 sekä alueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.

Tervetuloa!

Kalatalousalueen hallitus.

 

Yleiskokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Olavi Jäkäläniemi

2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen toimihenkilöiden valinta)

3. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Käsitellään tilinpäätös v. 2023

6. Käsitellään toimintakertomus v. 2023

7. Käsitellään ja päätetään hallituksen vastuuvapaus vuodelle 2023

8. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2024

9. Päätetään kalatalousalueen kulukorvaukset v. 2024

10. Päätetään kalatalousalueen tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja v. 2024

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (v. 2024 Arto Naumanen, Olavi Jäkäläniemi ja Ari Takapuro), valitaan hallituksen jäsenistä KTA:lle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

12. Käsitellään ja vahvistetaan viehekorttivarojen jakamisen omistajatiedot, hyväksytään pinta-alaperusteinen jakotaulukko.

13. Käsitellään ja vahvistetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö ja käyttöönotto

14. Käsitellään ja päätetään hallituksen osallistuminen ylimääräisiin ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksiin.

15. Muut asiat.

16. Kokouksen päättäminen.

Koillismaan Kalatalousalueen vuosikokous

Koillismaan Kalatalousalueen yleiskokous järjestetään perjantaina 28.4.2023 klo 9:30 alkaen Kuusamon Kaupungintalon valtuustosalissa (Keskuskuja 4, 93600 Kuusamo) ja TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen, kahvitukset ja etäyhteyksien testaus klo 9:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään:

– ohjesäännön 6 § mukaiset asiat.

– yleiskokous valtuuttaa kalatalousalueen hallituksen hakemaan mahdollisia kesken toimikauden aikana avautuvia hankerahoituksia.

Kaikkien kokoukseen TEAMS-etäyhteydellä on ilmoittauduttava keskiviikko 26.4.2023 klo 16:00 mennessä:
ProAgria Oulu ry/Oulun Kalatalouskeskus
jarmo.tuukkanen@proagria.fi tai puh. 045-6578709.Tämä kutsu koskee kalatalousalueen ohjesäännön 3 § mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa edustajansa kokoukseen. Kaikilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä tulee olla valtakirja, jolla voi todistaa edustamansa jäsenyhteisön valtuutus.

Tervetuloa!

Kalatalousalueen hallitus

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Olavi Jäkäläniemi
 2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen toimihenkilöiden valinta)
 3. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Käsitellään tilinpäätös v. 2022
 6. Käsitellään toimintakertomus v. 2022
 7. Käsitellään ja päätetään hallituksen vastuuvapaus vuodelle 2022
 8. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2023
 9. Päätetään kalatalousalueen kulukorvaukset v. 2023
 10. Päätetään kalatalousalueen tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja v. 2023
 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (v. 2023 Juhani Nevala, Juhani Määttä ja Unto Mattila), valitaan hallituksen jäsenistä KTA:lle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 12. Käsitellään ja vahvistetaan viehekorttivarojen jakamisen omistajatiedot, hyväksytään pinta-alaperusteinen jakotaulukko.
 13. Käsitellään ja päätetään hallituksen osallistuminen ylimääräisiin ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksiin.
 14. Muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen