Skip to main content

Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma on julkaistu

Koillismaan Kalatalousalueen kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma, KHS, on nyt julkaistu ja sen sisältöä vesialueen omistajat alkavat toteuttaa vuodesta 2024 eteenpäin. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehtävä on ohjata kalaveden omistajien toimintaa. Käyttö- ja hoitosuunnitelman pohjana on ollut olemassa olevan tiedon koostaminen lähtökohtien kartoittamiseksi eri vesistöalueilla ja toimenpidesuunnittelu alueiden kehittämiseksi.
Kerrallaan käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa maksimissaan 10 vuotta, jonka jälkeen sen sisällölle tehdään lain vaatimuksien mukainen tarkistus ja päivittäminen.

Koillismaalla KHS:n sisältöä toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen tarkastelujakso käsittää v. 2024 – 2026, jonka aikana kalaveden omistajat keräävät tietoa toimivuudesta. Tämän aikajakson päätteeksi tehdään KHS:lle tarvittaessa sisällön muutoksia niiltä osin, jotka koetaan tarpeelliseksi.
Muutoksien jälkeen KHS toimitetaan tarvittaessa ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen arvioitavaksi ja vahvistettavaksi.
Tämän jälkeen KHS:n toteutus jatkuu v. 2026 – 2032 ajan. Vuonna 2032 on aloitettava laajempi KHS:n päivitys ja tuloksien yhteenveto, jotta seuraava voimassaolojakso saadaan käyntiin.

Koillismaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä:

Koillismaan KTA – KHS