Skip to main content

Koillismaan Kalatalousalueen vuosikokous 2024

Koillismaan Kalatalousalueen yleiskokous järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 12:00 alkaen Kuusamon Kaupungintalon valtuustosalissa (Keskuskuja 4, 93600 Kuusamo) ja TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen, kahvitukset ja etäyhteyksien testaus klo 11:30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään:
– ohjesäännön 6 § mukaiset asiat.
– käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano
– yleiskokous valtuuttaa kalatalousalueen hallituksen hakemaan kesken toimikauden avautuvia hankerahoituksia.

Kaikkien kokoukseen TEAMS-etäyhteydellä on ilmoittauduttava tiistaina 23.4.2024 klo 16:00 mennessä:
ProAgria Oulu ry/Oulun Kalatalouskeskus heikki.tahkola@proagria.fi tai puh: 044-747 7652.

Tämä kutsu koskee kalatalousalueen ohjesäännön 3 § mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa edustajansa kokoukseen. Kaikilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä tulee olla valtakirja, jolla voi todistaa edustamansa jäsenyhteisön valtuutus.
Kokouksessa laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen on yleisesti nähtävillä ProAgria Oulu ry./Oulun Kalatalouskeskuksen toimistolla Kuusamossa (Keskuskuja 1 C 12, 93600 Kuusamo) 29.4.–13.5.2024 sekä alueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla.

Tervetuloa!

Kalatalousalueen hallitus.

 

Yleiskokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Olavi Jäkäläniemi

2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen toimihenkilöiden valinta)

3. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Käsitellään tilinpäätös v. 2023

6. Käsitellään toimintakertomus v. 2023

7. Käsitellään ja päätetään hallituksen vastuuvapaus vuodelle 2023

8. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2024

9. Päätetään kalatalousalueen kulukorvaukset v. 2024

10. Päätetään kalatalousalueen tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja v. 2024

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (v. 2024 Arto Naumanen, Olavi Jäkäläniemi ja Ari Takapuro), valitaan hallituksen jäsenistä KTA:lle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

12. Käsitellään ja vahvistetaan viehekorttivarojen jakamisen omistajatiedot, hyväksytään pinta-alaperusteinen jakotaulukko.

13. Käsitellään ja vahvistetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö ja käyttöönotto

14. Käsitellään ja päätetään hallituksen osallistuminen ylimääräisiin ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksiin.

15. Muut asiat.

16. Kokouksen päättäminen.