Skip to main content

Koillismaan Kalatalousalueen vuosikokous

Koillismaan Kalatalousalueen yleiskokous järjestetään perjantaina 28.4.2023 klo 9:30 alkaen Kuusamon Kaupungintalon valtuustosalissa (Keskuskuja 4, 93600 Kuusamo) ja TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen, kahvitukset ja etäyhteyksien testaus klo 9:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään:

– ohjesäännön 6 § mukaiset asiat.

– yleiskokous valtuuttaa kalatalousalueen hallituksen hakemaan mahdollisia kesken toimikauden aikana avautuvia hankerahoituksia.

Kaikkien kokoukseen TEAMS-etäyhteydellä on ilmoittauduttava keskiviikko 26.4.2023 klo 16:00 mennessä:
ProAgria Oulu ry/Oulun Kalatalouskeskus
jarmo.tuukkanen@proagria.fi tai puh. 045-6578709.Tämä kutsu koskee kalatalousalueen ohjesäännön 3 § mainittuja jäseniä, jotka voivat valtuuttaa edustajansa kokoukseen. Kaikilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä tulee olla valtakirja, jolla voi todistaa edustamansa jäsenyhteisön valtuutus.

Tervetuloa!

Kalatalousalueen hallitus

Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Olavi Jäkäläniemi
 2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen toimihenkilöiden valinta)
 3. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Käsitellään tilinpäätös v. 2022
 6. Käsitellään toimintakertomus v. 2022
 7. Käsitellään ja päätetään hallituksen vastuuvapaus vuodelle 2022
 8. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2023
 9. Päätetään kalatalousalueen kulukorvaukset v. 2023
 10. Päätetään kalatalousalueen tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja v. 2023
 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (v. 2023 Juhani Nevala, Juhani Määttä ja Unto Mattila), valitaan hallituksen jäsenistä KTA:lle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 12. Käsitellään ja vahvistetaan viehekorttivarojen jakamisen omistajatiedot, hyväksytään pinta-alaperusteinen jakotaulukko.
 13. Käsitellään ja päätetään hallituksen osallistuminen ylimääräisiin ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksiin.
 14. Muut asiat
 15. Kokouksen päättäminen