Skip to main content

Kantokylän osakaskunnan kalastusluvat

 

Myyntipaikat

Osakasluvat, Turisti, tontinomistajaluvat

Natalia Kela. Yhteydenotto ensisijaisesti sähköpostilla. Sähköposteihin vastataan keskimäärin kerran viikossa. nataliakela@gmail.com tai p. 0400 100 967

Turistiluvat

 

SAALISILMOITUSLOMAKE

Lupahinnat

Kantokylän kalastuskunnan lupahinnat 2023

KALASTUSRAJOITUKSET:

Kalastus on kokonaan kielletty pilkkimistä lukuun ottamatta 1.1.-31.3.2023 sekä 1.1.-31.3.2024 Raatesalmen edustalla jäärata-alueen ympärillä

Siian kuturauhoitus ajalla 15.09 – 30.11.2023:

Virransalmi, länsiraja Virranniemeltä laskevan ojan suu n. 200 m sillasta,

Itäraja Kotiniemellä oleva niemeke ( rantasauna) n. 300 m sillasta.

Rysäpyyntirajoitukset

Kalastus on kielletty kaikenlaisilla rysällä Kuoringista.

Isorysällä Kokkojärvestä, Kuoringista ja Kylmäjärvestä.

Nuottausrajoitukset

Talvinuottaus on kielletty Kuorinkijärvestä ja Kylmäjärvessä

Nuottaus on kokonaan kielletty Kokkojärvessä ja Kylmäjärven eteläisessä selässä.

Pitkäsiiman käyttö on kielletty vesistöissä mihin istutetaan järvilohta ja taimenta. Näitä vesistöjä ovat Muojärvi, Kuusamojärvi, Välijärvi, Kylmäjärvi ja Kuorinki

SILMÄKOKO/ PYYNTIRAJOITUKSET

Muojärvellä erikseen rajatulla alueella verkko­pyynti on kielletty 21 – 59 mm solmuväliltään olevilla verkoilla 01.09 – 31.05 välisenä aikana. Sulan veden aikaan kielto koskee pintapyyntiin asetettuja verkkoja.

Kieltoalueen rajaus osakaskunnan alueella koskee Muojärven länsirantaa Pirttisaaren ja Porosaaren pohjoispuolella Porosaaren itäpäästä Kärpänkylän-Koskenkylän- Kantokylän kalastuskuntien risteyskohtaan.

Seuraavissa vesistöissä on voimassa  silmäkokorajoitus niin että alla mainitulla silmäkoolla verkkopyynti on kielletty:

Kokkojärvi , Pyhälampi, Jaapanlahti, Akonlammet 18-31.

Pöyliöjärvet,  Särkilampi, Luikonlampi,  Sossonjärvi,Vaaralammet, Ulkulampi, Ahvenlampi, Kaivolampi, Jokilampi, Raatelampi(Koskenkylän tien varrella),Tyyrnälampi, Säynäjäluoma,18-39 mm.

Lisäksi näissä em. vesistöissä verkkopyyntiä rajoitetaan niin että pyynnissä saa olla vain 5 verkkoa/ pyyntikunta.

Kuorinkijärvessä verkon silmäkokorajoitus 18-54 mm vuosille 2023-2024. Tämän solmuvälin pyydyksillä kalastus on kielletty.

Järvilohen ja rasvaevällisen taimenen alamitta 60 cm ja rasvaevättömän taimenen 50 cm. Saaliskiintiö 2 kpl / lupa / vrk. Tämä 2 kpl:n kiintiö koskee myös rysäpyyntiä ja nuottaa.

Silmäkokorajoitukset eivät ole  voimassa hoitokunnan suorittaman koekalastuksen aikana.

Kaikki ne rajoitukset, missä ei ole erikseen määritelty voimassaoloaikaa, ovat voimassa v 2024 vuosikokoukseen saakka.

Pyydysten merkintä

Pyydykset on merkittävä asetuksen mukaisesti vesiliikennealueilla lippukohoilla. Koska lainsäädännössä ei ole mitenkään määritelty mikä on vesiliikennealuetta ja mikä on ns. muuta vesialuetta, niin osakaskunta on määrittänyt että Kuusamojärvi- Muojärvi kokonaisuudessaan, Virransalmi-Muosalmi pl. Välijärven länsipää on kokonaisuudessaan vesiliikennealuetta. Siellä vaaditaan asetuksen mukainen pitempi lippukoho kaikissa seisovissa pyydyksissä. Muilla vesialueilla riittää vähäisempi merkintä.

 

Joukamon osakaskunnan kalastusluvat

Myyntipaikat

 • Matkailukeskus Karhuntassu, Torangintaival 2, puh. 040 860 8365 (vain vieheluvat)
 • Karjalainen Aatos, Reetantie 12, 93600 Kuusamo Puh. 0400 382 390
 • Kurvinen Pertti, Lämsänkyläntie 261, 93700 Kuusamo Puh. 045 314 3315
 • Nevala Mikko, Hoikansuontie 1, 93700 Kuusamo Puh. 044 0682 755
 • Hyytiäinen Matti, Lusmingintie 89, 93700 Kuusamo, Puh. 050 388 0939
 • Käkelä Heino, Tauriaisentie 32, 93700 Kuusamo, Puh. 044 3606 604

Lupahinnat

Verkkomerkit: kaikille samanlaiset. Väri on oranssi ja teksti: 2018 Joukamon kalaveden osakaskunta.

OSAKKAAT, verkkoluvat

 • Hinta 2,50 € / yksi verkko
 • Isorysät 50,00 €/ kappale
 • Nuotta 50,00 €/kappale
 • Katiska maksuton
 • Vetouistelu maksuton
 • Viehepyynti maksuton
 • Koukkupyynti maksuton

KYLÄSSÄ MUUTOIN KUIN TILAPÄISESTI ASUVAT KESÄMÖKKIEN OMISTAJAT

Kalastuskunnan alueella, jossa on yhteistä vesialuetta ja joka rajoittuu toiseen kalastuskuntaan.
Joukamon pohjoisrannan ja Pöllöjärven mökkiläiset.

 • Luvan hinta 35,00 € / vuosi, sis. 5 verkkoa a` 30 metriä, katiska- ja koukkupyynnin.

KALASTUSOIKEUTTA VAILLA OLEVIEN TILOJEN OMISTAJAT JA PIENOSAKKAAT LOHKOTTUJEN TILOJEN OSALTA

 • Luvan hinta 35,00 € / vuosi, sis. 5 verkkoa, 30 m, katiska- ja koukkupyynnin.

TURISTILUVAT

Viehe
Piiksitammi ja Multikoski, rajoitus: kalastus sallittu 1.6-10.09 välisenä aikana

 • 1 vrk 10,00 €
 • 2 vrk 15,00 €
 • viikko 25,00 €
 • kalastuskausi 35,00 € yhdellä vieheellä/vavalla

Alle 18 vuotiaat, lupahinnoista 50 % alennus.
Alle 10 vuotiaat, kalastus ilmaista.

Vetouistelu useammalla, kuin yhdellä vavalla 10,00€/vrk, 30,00 €/kausi.

Verkko Luvan hinta 9,00 € / viikko / yksi verkko/, pituus 30 metriä.

Nuotta Luvan hinta 300,00 €/kalenterivuosi.

Katiska 5,00€/kalenterivuosi

MÖKIN OMISTAJAT, JOTKA VUOKRAAVAT MÖKKEJÄ

 • Vuokraajalle: Perhekohtainen lupa 30,00 € / 5 verkkoa, pit. 30m tai katiskaa / viikko, sisältää katiska ja koukkupyynnin.

VERKKOLALASTUKSEN VAIHTOLUVAT
Kemilän,- Koskenkylän ja Kärpänkylän kalastuskunnat. Myydään osakkaille enintään 8 verkkoa.

 • Kärpänkylä 2,50 € verkko / vuosi
 • Kemilä ja Koskenkylä 5,00 € / verkko / vuosi.

KALASTUSKUNNAN JA METSÄSTYSSEURAN MAJAN VUOKRAAJAT

 • Vuokran hintaan sisältyy kalastusoikeus 5 :llä verkolla.

Rajoitukset

Pöllöjärvi: verkon silmärajoitus 40 mm/8verkkoa/pyyntikunta
Kopatti: verkon silmärajoitus 45 mm/8 verkkoa/pyyntikunta
Kuurna: verkon silmärajoitus 40 mm/8 verkkoa /pyyntikunta
Kovajärvi: verkon silmärajoitus 40 mm/8 verkkoa/pyyntikunta
Lusminki: verkon silmärajoitus 40 mm/8 verkkoa/pyyntikunta
Pintaverkot: silmärajoitus selkävesillä 70 mm ( ei muikkuverkot )
Pitkäsiiman käyttö kielletty seuraavissa lohen nousureitillä olevissa vesistöissä: Multijärvi, Vuolajärvi, Välijärvi, Tiirakkajärvi, Syväjoki, Joukamo, Piiksiselkä.

Verkkokalastus virtaavissa vesissä kielletty. Vesistöissä kieltomerkit.
Rajavyöhykkeellä (Multijärvi ja Kuurna) kaikenlainen kalastus kielletty.
Lohikalastus: taimen ja järvilohi, kaksi lohikalaa / venekunta / vrk.

Valtakunnallinen viehekalastuslupa:

 • Ei oikeuta kalastamaan Multikoskessa ja Piikstammessa

Irnin osakaskunnan kalastusluvat

Myyntipaikat

Hanki luvat helposti netistä tästä linkistä www.kalakortti.com

 • Arto Naumanen, puh. 040 753 8167
 • Valtteri Nissi, puh. 0400 243 522
 • Erkki Määttä, puh. 040 504 6942
 • Jouni Riekki, puh. 0400 764 821
 • Esko Ahola, puh. 0400 489 452
 • Kyläkauppa Soronen, puh. 040 737 5129
 • Matkailukeskus Karhuntassu, Kuusamo, puh. 040 860 8365

Lupahinnat

Osakashinnat:

 • Verkko:  ei maksua, pyydykset merkittävä
 • Vetouistelu:  20 €/kausi

Ei osakkaat

Verkko:

 • 2,5 €/kpl/vrk
 • 5 €/kpl/viikko
 • 7 €/kpl/vuosi

Nuottalupa  300 €/vuosi, pyydykset merkittävä

Vetouistelu Irnijärven yhteislupa oikeuttaa kalastamaan max. 10 vavalla/vene.

Hinnat ei osakkaille:

 • Vuorokausilupa 15 €
 • viikkolupa 30 €
 • kausilupa 70 €

Muilla vesialueilla urheilukalastus sallitaan seuraavin hinnoin:

 •  5 euroa/1-2 vrk
 • 10 €/viikko
 • 20 €/kausi

alle 18-vuotiaat 50 % alennus lupien hinnasta alle 15-vuotiaat ei maksua luvan ostaneen seurassa

Sorsastuslupa 2 €/vrk

Rajoitukset:

Vetouisteluun vain Irnin-Kero-Polo yhteislupa-alueen kalastuslupa. Lupa käsittää Irni-, Polo, ja Kerojärven Keronsalmeen asti. Vaparajoitus 10 vapaa/vene.

Muuta huomioitavaa

Pohjolan Voima säännöstelee järven vedenpintaa voimatalouskäyttöön (sähköntuotanto).

Suininginkosken kalastusluvat

Myyntipaikat

Hanki luvat helposti netistä tästä linkistä www.kalakortti.com

Jokialueiden kalastuslupien myyntipisteet ovat

Ammattikalastusluvat lunastetaan hoitokunnan sihteeriltä, maksuaika marraskuun loppuun. Uusien pyydysmerkkien lunastusmahdollisuus on hoitokunnan sihteeriltä. Luovutetut vuoden 2022 pyydysmerkit laskutetaan verkkomerkkirekisterin tiedoin. Ammattikalastusluvat on lunastettava ennen kalastuksen alkua tai viimeistään marraskuun loppuun.

Lupahinnat

Viekalastusluvat, erikoisalueet

Jokialueiden henkilökohtaiset uistin- ja vieheluvat, erikoiskalastusalueet:

 • Osakkaat ja kylissä pysyvästi asuvat 5 € / kausi
 • Paikkakuntalaiset 20 € / kausi
 • Muut kuin osakkaat tai paikkakuntalaiset
  • 1 vrk 8 €
  • 2 vrk 10 €
  • 1 viikko 15 €
  • 1 kuukausi 20 €
  • Kausi 30 €
 • Uistattelulupa Suininkiin muille kuin osakkaille ja kylissä pysyvästi asuvilla on Järvi-Kuusamon yhtenäislupa.
 • Luvat oikeuttavat kalastamaan jokialueella uistimella, heittouistimella ja perholla (enintään 2 perhoa).
 • Osakkaalla jokialueiden uistin- ja viehelupa toimii myös kalastuskunnan alueen järvivesissä uistattelulupana.
 • Kylissä pysyvästi asuvilla jokialueiden uistin- ja viehelupa toimii myös kalastuskunnan alueen järvivesissä uistattelulupana.

Jokialueiden uistin ja viehelupien lisäehdot

 • Lupa on henkilökohtainen.
 • Alle 18 -vuotias ½ hintaan.
 • Luvan hankkineen puoliso ½ hintaa

Luvankirjoituspalkkio luvanmyyjille 5,00 €/lupa (ei sisälly lupahintaan).

Tiedot lupatyypeistä, vuosittaiset lupahinnat, kiellot ja rajoitukset ja lupien myyntipisteet julkaistaan Ilmoitustaululla vuosittaisissa tiedotteissa.

Rajoitukset

Kurjenjoen ja Raakunnivan yhteislupa-alue

Myyntipaikat

Hanki luvat helposti netistä tästä linkistä www.kalakortti.com

 • Matkailukeskus Karhuntassu, Torangintaival 2, puh. 040 860 8365
 • Kuusamon Tärppi (Citymarket), Luomantie 1-3, Kuusamo, puh. 044 015 2400
 • Seppo Hannula, Vesisuontie 71, 93700 Kuusamo, Puh. 040 591 9068
 • Urho Kurvinen, Poussuntie 125 B, 93700 kuusamo, Puh. 0400 202 387
 • Alpo Vähäkuopus, Kivisuontie 13, 93700 Kuusamo, Puh. 040 564 9753
 • Matti Karvonen, Kerontie 114, 93700 Kuusamo, Puh. 0400 261 217
 • Osmo Isopoussu, Poussuntie 43, 93700 Kuusamo, Puh. 040 841 9473
 • Markku Ruonio, Karhuntie 1 B 7, 93600 Kuusamo, Puh. 040 841 0586
 • Ilkka Marsch, Kerontie 51 B, 93700 kuusamo, Puh. 0440 812 950

Lupahinnat

Viehelupa

10 € / vrk
20 € / 3 vrk
30 € / viikko
50 € / kausi
Osakkaille alennus -50 %

Perhojen enimmäismäärä 5 kpl enintään / litka.

Huom. Alle 15 vuotiaat 50 % alennus. Kalastuskausi on kalenterivuosi.
Osakkaat ja vakituisesti kalastuskunnan alueella asuvat 50 % alennus.

Rajoitukset

Kalastuksessa huomioitava lajikohtaiset rauhoitusajat. Rauhoitetun kalan kaikenlainen kalastus on kielletty.

 • harjus 1.4. – 31.5.
 • taimen 1.9. – 30.11.

Alamitat

 • harjus 35 cm
 • rasvaeläleikattu taimen 50 cm ja rasvaevällinen 60 cm

Järvi-Kuusamon yhteislupa-alue

Lupa oikeuttaa kalastamaan Suininki-, Kiitämä-, Kirpistö-, Joukamo-, Kuusamo- ja Muojärven alueilla

Kartta yhteislupa-alue

Myyntipaikat

Hanki luvat helposti netistä tästä linkistä www.kalakortti.com

Lupahinnat

 • 12 €/vuorokausi/hlö
 • 20 €/3 vuorokautta/hlö
 • 30 €/kuukausi/hlö
 • 60 €/sulavesikausi/hlö
  – Alle 18-vuotiaan viehekalastus on ilmaista

Veneestä kalastettaessa lupa on henkilökohtainen. Veneessä saa olla pyynnissä enintään 10 viehettä/vene (kerrallaan pyynnissä) ja saaliskiintiö on 2 lohikalaa/venekunta/vrk.

Rajoitukset

Kalastuslain (1.1.2016) päätöksellä rasvaevällisen järvitaimenen ja järvilohen alamitta on 60 cm, rasvaevättömän järvitaimenen 50 cm. Kala mitataan leuan kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän supistettuun kärkeen. Määrättyä vähimmäismittaa pienempi kala on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Rukajärven osakaskunnan kalastusluvat

Myyntipaikat

Viehekalastuslupien myynti:

Verkko-, viehekalastus- ja metsästyslupien myynti

Lupahinnat

Vieheluvat

Vaelluskalareitillä Askinjoessa, Salmisenjoessa, Pyhäjoessa, Soukkelojoessa ja kaksi (2) tai useampi viehe tai vapa muilla vesialueilla.

 • Osakkaat ja mökkiläiset: 5 €/kausi
 • Muut: 5 €/vrk, 10 €/3vrk, 15 €/viikko ja 25 €/kausi

Verkkoluvat

 • Osakkaat 2 euroa/merkki
 • Kylässä asuvat 6 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Mökin omistaja 12 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Yhtiöt ja yhtymät 17 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Lisämerkit kaikille 25 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Kesänuotta 50 euroa/kausi osakkaat
 • Talvinuotta 100 euroa/ kausi osakkaat
 • Isorysä 20 euroa/kausi osakkaat

Rajoitukset

Kalastusta koskevat säätelyt

Verkkojen silmärajoitukset:

 • 45 mm/solmuväli Ala-Pessari, Yli-Pessari
 • 35 mm/solmuväli Kesäjärvi, Kangerjärvi, Vuosseli, Konttainen ja Hirsilampi
 • 27 mm/solmuväli kaikissa muissa vesissä

Lisäksi muikkupitoisissa vesissä sallittu 10 – 18 mm/solmuvälillä olevat verkot.

Talvinuottaus sallittu Jauranen -järvessä, muissa vesistöissä kielletty.

Askinjoki, Pyhäjoki, Salmisenjoki ja Soukkelonjoki on rauhoitettu kaikelta kalastukselta 1.9.-31.5. välisen ajan.
Osakaskunnalla on kaksi kalastuksenvalvojaa, jotka suorittavat valvontaa tarvittaessa.

Vesilinnun metsästystä koskevat säätelyt:

Vesilinnun metsästys on maksullinen kaikille. Vesilinnun metsästys Talvijärvessä ja Kesäjärvessä on kielletty, koska alue taajamaluonteisesti rakennettu.

 • Vesilinnun metsästyslupa 5 euroa/henkilöosakkaat/kausi
 • Vesilinnun metsästyslupa 10 euroa/ei-osakkaat/metsästyskausi

Virrankylän kalastuskunnan kalastusluvat

Myyntipaikat

Osakkaiden verkkomerkit Käylän Sale puh. 010 7633 511

Erityisluvat

(verkot, perhekohtaisia)

Pyydysmerkit keskitetysti Käylän SALE-myymälästä. Osakkaat 2018 – 2021 merkit ja muut/lisämerkit, Erikoisverkko 2021 merkit.

Varsinaiseen pyydysyksiköintiin perustuvaa lupamaksua osakkailta ei kanneta. Huvilanomistajat ja muut pienosakkaat 15 € / vuosi / 3 verkkoa Kalastuskunnan alueella vakituisesti asuvat (ei osakkaat) 15 € / vuosi / 3 verkkoa Lisäyksiköitä osakkaille 3,5 € / kpl / vuosi, enintään 3 yksikköä, eli verkkoa taloutta kohti. Kaupalliselle (ammatti) kalastajalle enintään 20 yksikköä / kalastaja a 6 € kpl (rekisteröitynyt kaupallinen kalastaja) / vuosi.

Talvikauden maderysä- ja koukkupyynti maksuton. Katiska vapaa pyydysyksiköistä. Hoitokunta valtuutetaan kalastuskunnan sääntöjen 2 §:n 2 kohdan mukaisissa tapauksissa myöntämään pyydysyksiköitä harkintansa mukaan, enintään 3 verkkoa/tapaus, sääntöjen määräämän 400 pyydysyksikön rajoissa.

Kitkajoen yläosan yhteislupa-alueen kalastusluvat

(viehelupa 1.6. – 10.9.) Kiveskoski – Aallokkokoski välinen alue. Netissä: www.kalakortti.com ja www.stellapolaris.fi/kalastus

Turistiluvat

15 € / kalastusvuorokausi 35 € / 3 kalastusvuorokautta 55 € / viikko 70 € / kausi

Osakasluvat

Kitkajoen yläjuoksun yhteislupa-alueella 10,00 euroa / kalastuskausi. Osakaslupa tulee lunastaa kaikkien yhteislupa-alueella kalastavien perheenjäsenten. Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi.

Saalisrajoitukset

1 järvitaimenta / vrk (taimen rauhoitettu 1.9. alkaen) 3 harjusta / vrk Saalisrajoitukset koskee myös osakasluvan lunastaneita.

Alamitat

Taimen 60 cm, rasvaeväleikattu 50 cm, harjus 35 cm.

Muut vesialueet

4,20 € / kalastusvuorokausi 10 € / viikko 17 / kuukausi ALENNUKSET Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa korvauksetta huoltajan seurassa 15 –18 -vuotiaille 50 % alennus lupien hinnasta. Leirikoululaisille myydään ns. leirikoululaislupa, jossa luvan ostavat ryhmän vetäjät ja koululaisille kalastus on ilmainen.

Pilkkikilpailut

Kalastuskunnan alueella toimintaa harjoittavat järjestöt saavat järjestää pilkkikilpailuja veloituksetta.

Vesilinnun metsästys

10 € / kausi (myös osakkaat)

Kalastusta koskevat päätökset v. 2020

Ympärivuotinen rauhoitus Putaanojassa , Aallokkokoskessa ja Kelhänkosken alla. Kaikissa lampivesissä alin solmuväli 33 mm, paitsi Pohjaslammissa 40 mm ja Taivallammissa 50 mm.

Kitka/Mustonen Kilkilösalmen siian kuturauhoitus 1.9. – 30.11.2020. Kurtinjärvi Talvinuottaus kielletty, muulloin nuotan suurin sallittu korkeus on enintään kuusi (6) metriä.

Keltinkijärvi Tuulastus kielletty.

Pieni Räväjärvi Ei rajoituksia.

Ajakka, Säkkilänjärvi, Lukkolainen ja Ahvenjärvi Alin siikaverkon solmuväli 33 mm.

Kantojärvi Alin siikaverkon solmuväli 33 mm.

Kitkajoen yläosan yhteislupa-alue Verkko- ja koukkukalastus on kielletty Lapinniva – Yli-Juumajärven yläpää välisellä alueella ympäri vuoden, paitsi Palolahdessa, Mustassa lahdessa ja Pitkässä lahdessa sallitaan koukkukalastus (10 koukkua/kalastaja), sekä osakkaiden verkkokalastus läpi talven. Verkon pienin sallittu solmuväli 50 mm.

Minkintappokorvaus Kalastuskunta maksaa minkintappokorvausta kalastuskunnan vesialueilta pyydetystä minkistä 20 euroa/minkki.

Vähempiarvoisen kalan pyyntikorvaus Hoitokunta maksaa 40 senttiä/kg kalastuskunnan vesialueilta pyydetyistä vähempiarvoisesta kalasta. Hoitokunta valtuutetaan korvaamaan esitetyn kirjanpidon perusteella roskakalakorvausta. Hoitokunnan harkinnan mukaan korvaus roskakalan pyynnistä 250 euroa / apaja. Jos saaliin arvo ylittää 250 euroa, korvaus kilomäärän mukaan. Puheenjohtajan harkinnan mukaan voidaan käyttää yli 6 m:n nuottaa. Apajan vetämisestä tulee etukäteen sopia hoitokunnan jäsenen kanssa.