Skip to main content

Kantokylän osakaskunnan kalastusluvat

 

Myyntipaikat

Osakasluvat, Turisti, tontinomistajaluvat

Natalia Kela. Yhteydenotto ensisijaisesti sähköpostilla. Sähköposteihin vastataan keskimäärin kerran viikossa. nataliakela@gmail.com tai p. 0400 100 967

Turistiluvat

 

SAALISILMOITUSLOMAKE

Lupahinnat

Kantokylän kalastuskunnan lupahinnat 2023

KALASTUSRAJOITUKSET:

Kalastus on kokonaan kielletty pilkkimistä lukuun ottamatta 1.1.-31.3.2023 sekä 1.1.-31.3.2024 Raatesalmen edustalla jäärata-alueen ympärillä

Siian kuturauhoitus ajalla 15.09 – 30.11.2023:

Virransalmi, länsiraja Virranniemeltä laskevan ojan suu n. 200 m sillasta,

Itäraja Kotiniemellä oleva niemeke ( rantasauna) n. 300 m sillasta.

Rysäpyyntirajoitukset

Kalastus on kielletty kaikenlaisilla rysällä Kuoringista.

Isorysällä Kokkojärvestä, Kuoringista ja Kylmäjärvestä.

Nuottausrajoitukset

Talvinuottaus on kielletty Kuorinkijärvestä ja Kylmäjärvessä

Nuottaus on kokonaan kielletty Kokkojärvessä ja Kylmäjärven eteläisessä selässä.

Pitkäsiiman käyttö on kielletty vesistöissä mihin istutetaan järvilohta ja taimenta. Näitä vesistöjä ovat Muojärvi, Kuusamojärvi, Välijärvi, Kylmäjärvi ja Kuorinki

SILMÄKOKO/ PYYNTIRAJOITUKSET

Muojärvellä erikseen rajatulla alueella verkko­pyynti on kielletty 21 – 59 mm solmuväliltään olevilla verkoilla 01.09 – 31.05 välisenä aikana. Sulan veden aikaan kielto koskee pintapyyntiin asetettuja verkkoja.

Kieltoalueen rajaus osakaskunnan alueella koskee Muojärven länsirantaa Pirttisaaren ja Porosaaren pohjoispuolella Porosaaren itäpäästä Kärpänkylän-Koskenkylän- Kantokylän kalastuskuntien risteyskohtaan.

Seuraavissa vesistöissä on voimassa  silmäkokorajoitus niin että alla mainitulla silmäkoolla verkkopyynti on kielletty:

Kokkojärvi , Pyhälampi, Jaapanlahti, Akonlammet 18-31.

Pöyliöjärvet,  Särkilampi, Luikonlampi,  Sossonjärvi,Vaaralammet, Ulkulampi, Ahvenlampi, Kaivolampi, Jokilampi, Raatelampi(Koskenkylän tien varrella),Tyyrnälampi, Säynäjäluoma,18-39 mm.

Lisäksi näissä em. vesistöissä verkkopyyntiä rajoitetaan niin että pyynnissä saa olla vain 5 verkkoa/ pyyntikunta.

Kuorinkijärvessä verkon silmäkokorajoitus 18-54 mm vuosille 2023-2024. Tämän solmuvälin pyydyksillä kalastus on kielletty.

Järvilohen ja rasvaevällisen taimenen alamitta 60 cm ja rasvaevättömän taimenen 50 cm. Saaliskiintiö 2 kpl / lupa / vrk. Tämä 2 kpl:n kiintiö koskee myös rysäpyyntiä ja nuottaa.

Silmäkokorajoitukset eivät ole  voimassa hoitokunnan suorittaman koekalastuksen aikana.

Kaikki ne rajoitukset, missä ei ole erikseen määritelty voimassaoloaikaa, ovat voimassa v 2024 vuosikokoukseen saakka.

Pyydysten merkintä

Pyydykset on merkittävä asetuksen mukaisesti vesiliikennealueilla lippukohoilla. Koska lainsäädännössä ei ole mitenkään määritelty mikä on vesiliikennealuetta ja mikä on ns. muuta vesialuetta, niin osakaskunta on määrittänyt että Kuusamojärvi- Muojärvi kokonaisuudessaan, Virransalmi-Muosalmi pl. Välijärven länsipää on kokonaisuudessaan vesiliikennealuetta. Siellä vaaditaan asetuksen mukainen pitempi lippukoho kaikissa seisovissa pyydyksissä. Muilla vesialueilla riittää vähäisempi merkintä.