Skip to main content

Rukajärven osakaskunnan kalastusluvat

Myyntipaikat

Viehekalastuslupien myynti:

Verkko-, viehekalastus- ja metsästyslupien myynti

Lupahinnat

Vieheluvat

Vaelluskalareitillä Askinjoessa, Salmisenjoessa, Pyhäjoessa, Soukkelojoessa ja kaksi (2) tai useampi viehe tai vapa muilla vesialueilla.

 • Osakkaat ja mökkiläiset: 5 €/kausi
 • Muut: 5 €/vrk, 10 €/3vrk, 15 €/viikko ja 25 €/kausi

Verkkoluvat

 • Osakkaat 2 euroa/merkki
 • Kylässä asuvat 6 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Mökin omistaja 12 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Yhtiöt ja yhtymät 17 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Lisämerkit kaikille 25 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Kesänuotta 50 euroa/kausi osakkaat
 • Talvinuotta 100 euroa/ kausi osakkaat
 • Isorysä 20 euroa/kausi osakkaat

Rajoitukset

Kalastusta koskevat säätelyt

Verkkojen silmärajoitukset:

 • 45 mm/solmuväli Ala-Pessari, Yli-Pessari
 • 35 mm/solmuväli Kesäjärvi, Kangerjärvi, Vuosseli, Konttainen ja Hirsilampi
 • 27 mm/solmuväli kaikissa muissa vesissä

Lisäksi muikkupitoisissa vesissä sallittu 10 – 18 mm/solmuvälillä olevat verkot.

Talvinuottaus sallittu Jauranen -järvessä, muissa vesistöissä kielletty.

Askinjoki, Pyhäjoki, Salmisenjoki ja Soukkelonjoki on rauhoitettu kaikelta kalastukselta 1.9.-31.5. välisen ajan.
Osakaskunnalla on kaksi kalastuksenvalvojaa, jotka suorittavat valvontaa tarvittaessa.

Vesilinnun metsästystä koskevat säätelyt:

Vesilinnun metsästys on maksullinen kaikille. Vesilinnun metsästys Talvijärvessä ja Kesäjärvessä on kielletty, koska alue taajamaluonteisesti rakennettu.

 • Vesilinnun metsästyslupa 5 euroa/henkilöosakkaat/kausi
 • Vesilinnun metsästyslupa 10 euroa/ei-osakkaat/metsästyskausi