Skip to main content

Suininginkoski

taimen

harjus

siika

viehe

perho

kesä

Suininginkoski on muutaman sadan metrin pituudestaan huolimatta esittelemisen arvoinen. Sen harjuskanta on kohtalaisen vakaa ja siikakanta suorastaan runsas. Paras siika-aika on tälläkin koskella läpi kesän. Kalastoon kuuluu myös vakituisena istutuskalana kirjolohi. Joen sijainti laajan järviketjun välissä takaa yksittäisten taimenien läsnäolon.

Koskelle suuntaavan kalastajan kannattaa varautua myös kunnon yllätykseen. Kuusingin taimenilla on nimittäin Myllykosken kalatien ansiosta vapaa uintiväylä yläpuolisiin vesiin. Suininginkoskella siiman päähän voi tarttua odotettua suurempi taimen! 

Maantie ylittää joen sen yläosalla, lähellä koskenniskaa. Sillan yläpuolella on vain lyhyt kosken niskaosa ennen Niskajärveä. Sillasta alavirtaan koski pauhaa noin 300 metrin matkalla. Koski on matala ja kivikkoinen. Lukuisat kivat ja karikot muodostavat kaloille pieniä, mutta hyviä suojapaikkoja.

Yläjuoksulla kosken leveys vaihtelee vedenkorkeudesta riippuen 10- 15 metriin. Alaosalla koski levenee huomattavasti samalla myös mataloituen. Kosken alapuolella levittäytyy laaja suvanto, jonka kaksi pientä nivaa katkaisevat. 

Harjukset löytyvät kosken hitaammilta alueilta, siiat rantakosteista ja nivoista. Taimenta ja kirjolohta kannattaa pyytää kosken suojaisista huopeista ja montuista. Kosken etelärannalla on kalakasvatuslaitos. Kalastus on mahdollista myös leveältä rantapenkereeltä. Laitokseen johtavan vesiväylän yli pääsee lankkusiltaa pitkin. 

Kosken alapuolinen jokialue, erityisesti nivojen lähivedet, ovat hyvää siianpilkintäaluetta. Joelle kannattaa siis suunnistaa myös talvella.

Suininginkosken kalastusluvat

Myyntipaikat

Hanki luvat helposti netistä tästä linkistä www.kalakortti.com

Jokialueiden kalastuslupien myyntipisteet ovat

Ammattikalastusluvat lunastetaan hoitokunnan sihteeriltä, maksuaika marraskuun loppuun. Uusien pyydysmerkkien lunastusmahdollisuus on hoitokunnan sihteeriltä. Luovutetut vuoden 2022 pyydysmerkit laskutetaan verkkomerkkirekisterin tiedoin. Ammattikalastusluvat on lunastettava ennen kalastuksen alkua tai viimeistään marraskuun loppuun.

Lupahinnat

Viekalastusluvat, erikoisalueet

Jokialueiden henkilökohtaiset uistin- ja vieheluvat, erikoiskalastusalueet:

 • Osakkaat ja kylissä pysyvästi asuvat 5 € / kausi
 • Paikkakuntalaiset 20 € / kausi
 • Muut kuin osakkaat tai paikkakuntalaiset
  • 1 vrk 8 €
  • 2 vrk 10 €
  • 1 viikko 15 €
  • 1 kuukausi 20 €
  • Kausi 30 €
 • Uistattelulupa Suininkiin muille kuin osakkaille ja kylissä pysyvästi asuvilla on Järvi-Kuusamon yhtenäislupa.
 • Luvat oikeuttavat kalastamaan jokialueella uistimella, heittouistimella ja perholla (enintään 2 perhoa).
 • Osakkaalla jokialueiden uistin- ja viehelupa toimii myös kalastuskunnan alueen järvivesissä uistattelulupana.
 • Kylissä pysyvästi asuvilla jokialueiden uistin- ja viehelupa toimii myös kalastuskunnan alueen järvivesissä uistattelulupana.

Jokialueiden uistin ja viehelupien lisäehdot

 • Lupa on henkilökohtainen.
 • Alle 18 -vuotias ½ hintaan.
 • Luvan hankkineen puoliso ½ hintaa

Luvankirjoituspalkkio luvanmyyjille 5,00 €/lupa (ei sisälly lupahintaan).

Tiedot lupatyypeistä, vuosittaiset lupahinnat, kiellot ja rajoitukset ja lupien myyntipisteet julkaistaan Ilmoitustaululla vuosittaisissa tiedotteissa.

Rajoitukset