Skip to main content

Vuotungin osakaskunnan kalastusluvat

Kuusinkijoen yhteislupa

Myyntipaikat

Hanki luvat  helposti netistä

Hanki luvat Kuusamosta

Kalastuslupien myyntipaikat (Viehe / Järvialueet)

 • Kuusingin leirintä, Paljakantie 75, Puh. 040-7392411
 • Jokikalastuskauden päätyttyä osakaskunnan sihteerin sopimuksen mukaan.

Lupahinnat

Kuusinkijoen yhteislupa

 • Viehelupa osakkaille: 14 €/vrk ja 65 €/kausi
 • Muiden kuin osakkaiden lupamaksut: 20€/vrk ja 85,00 €/kausi
 • Alle 18 vuotiaat -50% ja alle 15- vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi luvan lunastaneen huoltajan seurassa

Järvialueet, osakaskunnan muilla vesialueella

 • Pienosakkaat ja mökkiläiset 3,00 € /kpl ns. manttaaleihin, max. 6 pyydysyksikköä / vuosi.

Vieheluvat, osakaskunnan muilla vesi alueella

 • Ei-osakkaan viehelupa 10,00 € / vrk.

Rajoitukset

Rauhoitusalueet

 • Myllykosken voimalaitos – Kanavanniska.
 • Putkosenlampare (käpysuvannon) alapäästä Karkulammen mutkaan n.500 m
 • Raatehampaan alapuolelta alavirtaan n. 800 m ns. Raatekosken rauhoitusalue
 • Riippusillan alapuolelta rajavyöhykkeelle oleva alue, vrk rauhoitus klo 20.00 – 08.00
 • Hanhisuvanto kokonaan “yläpään kallio” (maastoon merkitty alue) 20.8. -31.8. klo 20.00-08.00
 • Takkupyörre (maastoon merkitty alue) 20.8. -31.8. klo 20.00-08.00
 • Taimenen kalastuskielto koko kalastuskauden ajan Melalammen yläpäästä voimalaitoksen alapuolelle!

Kalastuksen järjestely järvialueella

 • Verkkokalastukselta rauhoitettu 300m etäisyydeltä jokien- ja purojen suut, sekä niskat 15.8 – 30.11 välinen aika.
 • Voimalaitoksen yläpuoliset joki osuudet (Välijoki, Hepojoki, Jyrkänkoski, Pikku-Kuukas ja Saunajoki) rauhoitetaan verkkokalastukselta maanantai ja tiistai.
 • Voimalaitoksen ylä- ja alakanava rauhoitetaan kokonaan kalastukselta.
 • Kuusamonkylien yhteisten vesialueiden osakaskunnan rajavesissä noudatetaan sen päätöksiä verkkojen solmuväleissä.
 • Verkon alin solmuväli Laajusjärvessä 40mm, jääpeitteisenä aikana 60mm, muilla järvillä 30mm. Laajusjärvessä osakkaalla tai venekunnalla saa olla kerrallaan pyynnissä enintään 3 verkkoa a 30m.
 • Viehekalastuslupien myynti järvialueille, muille kuin osakkaille 10,00 € / vrk.
 • Tammukan pyynti kielletty kaikkialla osakaskunnan vesialueella.
 • Osakaskunnan verkkomerkit ja osakas/yhteystietoluettelo uusittu kaudelle 2023. Merkit voimassa toistaiseksi. Merkin hinta 0 € + kirjoituspalkkio, Kuusingin leirintäalue.
 • Osakaskunnan lisäverkkomerkit kaudelle -23-24 , 6€ (3€/vuosi -24) kpl + kirjoituspalkkio, Kuusingin leirintäalue.
 • Suininginraja – Suolapuronsuu nuotanveto kielto.
 • Nuottaa voi vetää vapaisiin apajiin joissa ei ole verkkoa.
 • Muikkuverkoilla solmuväli yläraja 18mm.
 • Harrilaudan käyttö sallittu järvialueella, max 8 perhoa, virtaavissa vesissä käyttö kielletty.
 • Katiskapyynti osakkaalle vapaata, ei pyydysyksikköä. Pyyytäjän nimi ja yhteystiedot löydettävä pyydyksestä.
 • Kuntijärven verkkokopit, 20 € / vuosi. Kaksi koppia vapaana (kysy hoitokunnalta). Maksuyhteystiedot verkkovaraston seinällä tai maksu Kuusingin leirintäalueelle.