Skip to main content
Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta

Rukajärven osakaskunta

Osakaskunnan esimies: Kari Tornberg, 044 286 4083, sähköposti kjtornberg@gmail.com

Yhteystiedot
Kari Kämäräinen (varaesimies), Ollisuontie 30 C, 040 828 1581 
Jouko Aikkila Rukajärventie 52 A 0400 207813
Mauri Keränen, Mustosenvaarantie, 040 8448711
Timo Räisänen, Erkkorannantie, 040 739 0421

Kalavesien hoito

Vuonna 2022 jatketaan tehokasta roskakalanpyyntiä nuottaamalla ja rysäpyynnillä. Istutetaan (1) vuotiaita siian poikasia 37.500 kpl erillisen suunnitelman mukaan.

Kalastus- ja saalistietojen hankkiminen

Kalastajat velvoitetaan ilmoittamaan saalistiedot kalenterivuosittain esimiehelle tammikuun 15 päivään mennessä, kirjallisesti tai sähköpostilla kjtornberg@gmail.com
Lisäksi luvanmyynnin yhteydessä on ilmoitettava edellisenvuoden saalistiedot

Kalastus­lupien myynti ja hinnat

Myyntipaikat

Viehekalastuslupien myynti:

Verkko-, viehekalastus- ja metsästyslupien myynti

Lupahinnat

Vieheluvat

Vaelluskalareitillä Askinjoessa, Salmisenjoessa, Pyhäjoessa, Soukkelojoessa ja kaksi (2) tai useampi viehe tai vapa muilla vesialueilla.

 • Osakkaat ja mökkiläiset: 5 €/kausi
 • Muut: 5 €/vrk, 10 €/3vrk, 15 €/viikko ja 25 €/kausi

Verkkoluvat

 • Osakkaat 2 euroa/merkki
 • Kylässä asuvat 6 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Mökin omistaja 12 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Yhtiöt ja yhtymät 17 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Lisämerkit kaikille 25 euroa/merkki enintään 5 merkkiä
 • Kesänuotta 50 euroa/kausi osakkaat
 • Talvinuotta 100 euroa/ kausi osakkaat
 • Isorysä 20 euroa/kausi osakkaat

Rajoitukset

Kalastusta koskevat säätelyt

Verkkojen silmärajoitukset:

 • 45 mm/solmuväli Ala-Pessari, Yli-Pessari
 • 35 mm/solmuväli Kesäjärvi, Kangerjärvi, Vuosseli, Konttainen ja Hirsilampi
 • 27 mm/solmuväli kaikissa muissa vesissä

Lisäksi muikkupitoisissa vesissä sallittu 10 – 18 mm/solmuvälillä olevat verkot.

Talvinuottaus sallittu Jauranen -järvessä, muissa vesistöissä kielletty.

Askinjoki, Pyhäjoki, Salmisenjoki ja Soukkelonjoki on rauhoitettu kaikelta kalastukselta 1.9.-31.5. välisen ajan.
Osakaskunnalla on kaksi kalastuksenvalvojaa, jotka suorittavat valvontaa tarvittaessa.

Vesilinnun metsästystä koskevat säätelyt:

Vesilinnun metsästys on maksullinen kaikille. Vesilinnun metsästys Talvijärvessä ja Kesäjärvessä on kielletty, koska alue taajamaluonteisesti rakennettu.

 • Vesilinnun metsästyslupa 5 euroa/henkilöosakkaat/kausi
 • Vesilinnun metsästyslupa 10 euroa/ei-osakkaat/metsästyskausi