Skip to main content

Heikkisenniva

taimen

kirjolohi

hauki

ahven

särki

harjus

siika

viehe

perho

onki

pilkki

kesä

talvi

Heikkisenniva on Etelä-Kuusamossa sijaitseva helposti saavutettavissa oleva kalastuskohde.

Kanava on kaivettu aikoja sitten ja on palvellut pääsääntöisesti puun uittoa helpottavana vesiosuutena.

Ennen uittoja paikalla on sijainnut erittäin runsaista kalansaaliistaan tunnettu Heikkosenkoski. Nykyisin veden vaihtelu Heikkisennivassa on suuri, johtuen Pohjolan Voiman sähköntuotannosta. Korkeimman ja matalimman veden väliä on useita metrejä.
Kesäkuukausina veden korkeus on kuitenkin sellainen, että kohde on helposti kalastettavissa.

Parhaiten saalista saa mato-onkimalla. Kanava on lähes 50 metriä leveä, joten suurimmat ahven- ja särkiparvet eivät ole saavutettavissa lyhytvartisella mato-ongella. Mikäli kala ei syö rannan tuntumasta, kannattaa koittaa mato-ongella tai pilkillä Heikkisennivan sillalta.

Sillalta kalastettaessa on oltava erityisen varovainen ohikulkevan liikenteen vuoksi.

Parhaiten onkiminen onnistuu kuitenkin virveliin kiinnitettävällä heitto-ongella. Virvelin avulla kanavan keskiosalla, syvemmällä vedellä sijaitsevat kalaparvet on helpompi löytää.

Heikkisennivassa on suhteellisen kova virtaus, joten keväällä ja talvella jäillä liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Alueella on runsaasti pysäköintitilaa, wc, tulipaikka ja veneenlaskuramppi.

Ajo-ohje: Kuusamon keskustasta n. 35 kilometriä Kajaanin suuntaan (etelään), josta käännytään vasemmalle ”Luvelahti”. Luvelahdentietä 4 kilometriä ja vasemmalle.  Heikkisenniva on noin 500 metrin päässä edessä.

Heikkisenniva Irni/ Kero

Irnintie 105, 93600 Kuusamo

ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit N 7281975  E 598833

Pyydettävät kalalajit

Pyydettäviä kalalajeja Heikkisennivalla ovat pääsääntöisesti onkikokoiset ahvenet ja särjet.

Veneestä kalastavalle tarjoutuu myös mahdollisuus saada lisäksi taimenta ja haukea.

Muut palvelut

  • tulipaikka
  • veneenlaskuramppi
  • WC
  • lupien tarve- ja ostopaikka

Alueella on vain vähän pysäköintitilaa.

Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä, mutta alle 66-vuotiaalla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna (poislukien onkiminen ja pilkkiminen).

Virrankylän kalastuskunnan kalastusluvat

Voit kalastaa jokamiehen oikeudella ja maksamalla Valtion kalastonhoitomaksun Lahtelassa.

Muunlaiseen kalastukseen vaaditaan vesialueen omistajan (Virrankylän osakaskunta) lupa tai Järvi-Kuusamon yhteislupa.

 

Myyntipaikat

Osakkaiden verkkomerkit Käylän Sale puh. 010 7633 511

Erityisluvat

(verkot, perhekohtaisia)

Pyydysmerkit keskitetysti Käylän SALE-myymälästä. Osakkaat 2018 – 2021 merkit ja muut/lisämerkit, Erikoisverkko 2021 merkit.

Varsinaiseen pyydysyksiköintiin perustuvaa lupamaksua osakkailta ei kanneta. Huvilanomistajat ja muut pienosakkaat 15 € / vuosi / 3 verkkoa Kalastuskunnan alueella vakituisesti asuvat (ei osakkaat) 15 € / vuosi / 3 verkkoa Lisäyksiköitä osakkaille 3,5 € / kpl / vuosi, enintään 3 yksikköä, eli verkkoa taloutta kohti. Kaupalliselle (ammatti) kalastajalle enintään 20 yksikköä / kalastaja a 6 € kpl (rekisteröitynyt kaupallinen kalastaja) / vuosi.

Talvikauden maderysä- ja koukkupyynti maksuton. Katiska vapaa pyydysyksiköistä. Hoitokunta valtuutetaan kalastuskunnan sääntöjen 2 §:n 2 kohdan mukaisissa tapauksissa myöntämään pyydysyksiköitä harkintansa mukaan, enintään 3 verkkoa/tapaus, sääntöjen määräämän 400 pyydysyksikön rajoissa.

Kitkajoen yläosan yhteislupa-alueen kalastusluvat

(viehelupa 1.6. – 10.9.) Kiveskoski – Aallokkokoski välinen alue. Netissä: www.kalakortti.com ja www.stellapolaris.fi/kalastus

Turistiluvat

15 € / kalastusvuorokausi 35 € / 3 kalastusvuorokautta 55 € / viikko 70 € / kausi

Osakasluvat

Kitkajoen yläjuoksun yhteislupa-alueella 10,00 euroa / kalastuskausi. Osakaslupa tulee lunastaa kaikkien yhteislupa-alueella kalastavien perheenjäsenten. Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi.

Saalisrajoitukset

1 järvitaimenta / vrk (taimen rauhoitettu 1.9. alkaen) 3 harjusta / vrk Saalisrajoitukset koskee myös osakasluvan lunastaneita.

Alamitat

Taimen 60 cm, rasvaeväleikattu 50 cm, harjus 35 cm.

Muut vesialueet

4,20 € / kalastusvuorokausi 10 € / viikko 17 / kuukausi ALENNUKSET Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa korvauksetta huoltajan seurassa 15 –18 -vuotiaille 50 % alennus lupien hinnasta. Leirikoululaisille myydään ns. leirikoululaislupa, jossa luvan ostavat ryhmän vetäjät ja koululaisille kalastus on ilmainen.

Pilkkikilpailut

Kalastuskunnan alueella toimintaa harjoittavat järjestöt saavat järjestää pilkkikilpailuja veloituksetta.

Vesilinnun metsästys

10 € / kausi (myös osakkaat)

Kalastusta koskevat päätökset v. 2020

Ympärivuotinen rauhoitus Putaanojassa , Aallokkokoskessa ja Kelhänkosken alla. Kaikissa lampivesissä alin solmuväli 33 mm, paitsi Pohjaslammissa 40 mm ja Taivallammissa 50 mm.

Kitka/Mustonen Kilkilösalmen siian kuturauhoitus 1.9. – 30.11.2020. Kurtinjärvi Talvinuottaus kielletty, muulloin nuotan suurin sallittu korkeus on enintään kuusi (6) metriä.

Keltinkijärvi Tuulastus kielletty.

Pieni Räväjärvi Ei rajoituksia.

Ajakka, Säkkilänjärvi, Lukkolainen ja Ahvenjärvi Alin siikaverkon solmuväli 33 mm.

Kantojärvi Alin siikaverkon solmuväli 33 mm.

Kitkajoen yläosan yhteislupa-alue Verkko- ja koukkukalastus on kielletty Lapinniva – Yli-Juumajärven yläpää välisellä alueella ympäri vuoden, paitsi Palolahdessa, Mustassa lahdessa ja Pitkässä lahdessa sallitaan koukkukalastus (10 koukkua/kalastaja), sekä osakkaiden verkkokalastus läpi talven. Verkon pienin sallittu solmuväli 50 mm.

Minkintappokorvaus Kalastuskunta maksaa minkintappokorvausta kalastuskunnan vesialueilta pyydetystä minkistä 20 euroa/minkki.

Vähempiarvoisen kalan pyyntikorvaus Hoitokunta maksaa 40 senttiä/kg kalastuskunnan vesialueilta pyydetyistä vähempiarvoisesta kalasta. Hoitokunta valtuutetaan korvaamaan esitetyn kirjanpidon perusteella roskakalakorvausta. Hoitokunnan harkinnan mukaan korvaus roskakalan pyynnistä 250 euroa / apaja. Jos saaliin arvo ylittää 250 euroa, korvaus kilomäärän mukaan. Puheenjohtajan harkinnan mukaan voidaan käyttää yli 6 m:n nuottaa. Apajan vetämisestä tulee etukäteen sopia hoitokunnan jäsenen kanssa.