Kantokylän kalastuskunta

 

Yleisessä kokouksessa lukematta jäänyt toiminnantarkastuskertomus on nyt luettavissa kokoukset ja pöytäkirjat osiossa.

 

Haukisaalis 2020

Osakkaiden keväthauen pyyntikampanjassa saatiin tänä vuonna haukia saaliiksi kaikkiaan 1527 kiloa, joka on ennätyssaalis. Lisäksi Uistinseuran järjestämissä uistelukisoissa saatiin haukia Muojärvestä 90 kg ja Kuusamojärvestä 331 kg. Haukikanta on edelleen vahva ja se ei pyytämällä lopu. Hoitokunta kiittää kaikkia kalastajia kalavesien hoitotyöstä ja sovitut palkkiot laitetaan maksuun. Osalta haukia pyytäneistä osakkaista puuttuu tilinumero joten ilmoittakaa tilitiedot sihteerille Esa Hietalalle.

 

Arvonlisävero

Osakaskunta on arvonlisävelvollinen 1.1.2020 alkaen. Kaikkiin lupahintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

 

Lupamynti 2020

Kalastuslupalaskut on lähetetty. Maksettava eräpäivään mennessä.

Edellisen vuoden pyydysyksikkömerkit ovat vielä voimassa. Niitä ei uusita jos ei ole hävinneet. Niissä on vuosiluku 2016 ja ne ovat voimassa vielä yhden vuoden eli vuosi tämä vuosi 2020 on viimeinen käyttövuosi. Keväällä 2021 otetaan käyttöön uudet pyydysyksikkömerkit

 

Kalastuskunnan sihteeri Esa hietala lähettää kalastuslupalaskun sähköpostilla niille ketkä ovat ilmoittaneet osoitteensa sitä varten. Sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa sihteerille jolloin varmistaa lupamaksun saannin sähköisesti. Tiedon voi lähettää osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Niille joiden sähköpostiosoitetta ei ole, lähetetään laskut postitse.

 

Vapaa-ajan asunnon omistajat saavat pyydysyksikkömerkit kalastuskunnan postilaatikosta erikseen sovittuna ajankohtana. Sossonniemellä osoitteessa Palokankaantie 8 on postilaatikko johon pyydysyksikkömerkit toimitetaan hakijalle sopivana ajankohtana.

 

Kalastuskunnan sihteeri vaihtuu.

Hoitokunta on valinnut uudeksi sihteeriksi Esa Hietalan. Hän aloittaa tehtävänsä1.1.2020.

Esa ei ole hoitokunnan jäsen vaan ulkopuolinen sihteeri kuten edellinenkin sihteeri Matti Törmänen.

Saalistilastot vuodelta 2019 palautetaan vielä entiselle sihteerille Matti Törmäselle.

Hoitokunta kiittää Matti Törmästä 6 vuoden työstä kalastuskunnan hyväksi.

Esa Hietalan yhteystiedot. Puhelin: +358443357855, sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postiosoite: Palokankaantie 8, 93800 KUUSAMO

 

Kalastusta valvotaan tehostetusti!

Tehovalvontaa jatketaan myös jääpyynnin aikana. Huolehtikaa että pyydykset on merkitty oikein. Avannot on merkittävä väh. 1.2 m jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla joka ei saa olla väriltään valkoinen. Lisäksi salossa on oltava heijastin. Tähän tarkoitukseen soveltuu hyvin muovinen aurausviitta jossa on valmiina heijastin. Yhteystiedot/Kalastusoikeuden osoittava merkki pitää olla näkyvissä jään päällä eikä vedessä kiinni pyydyksessä. Hyvä tapa on kiinnittää merkit esim. tuohon heijastinsalkoon.

 

Vesiliikennealueilla eli Muojärvi-Muosalmi- Virransalmi-Kuusamojärvi alueille pitää kaikissa seisovissa pyydyksissä olla lippukohot, myös katiskoissa. Asetuksen mukainen iso lippu 20 cm x 20 cm ja salon korkeus 1,2 m veden pinnasta. Yhteystiedot pitää löytyä.

 

Asiassa on ollut puutteita ja niistä on valvojat huomauttaneet. Tänä kesänä asiasta ei enää huomauteta vaan puutteellisesti merkityt pyydykset nostetaan pois ja toimitetaan poliisiviranomaiselle.

  

Uusi kalastusasetus on annettu, tullut voimaan 1.1.2016.

 

Uutena asiana on mm. että isorysäksi katsotaan yli 1,5 m korkea rysä. Pyydysten väliistä etäisyyttä on myös tarkennettu. V. 2017 lähtien kaikkien väh. vuoden ikäisten istutettavien taimenten, lohien ja järvilohien rasvaevä on leikattava pois. Näin pystytään erottamaan luonnonkala istutetusta kalasta.

Alamittana on mm. järvilohi 60 cm, harjus 35 cm, taimen rasavaeväleikattu  50 cm, taimen rasvaevällinen 60 cm leveyspiirien 64 ja 67 välisellä alueella.

Kalastajan kannattaa tutustua.

 

Kalastuksen valvojat suorittavat kalastuksen valvontaa edellisvuoden tapaan vesialueilla. Viime vuoden tarkistuksessa suurin puute oli pyydysten merkintä jään päällä.  Asetuksen mukaan avannot on merkittävä väh. 1,2 m korkealla merkkisalolla joka ei saa olla väriltään valkoinen. Lisäksi merkkisalko on merkittävä väh. 2 cm korkealla heijastimella.

 

Puutteita oli myös pyydysyksikkömerkeissä. Ne olivat verkoissa kiinni järvessä kun niiden pitää olla jään päällä merkkisalossa kiinni tarkistettavissa. Pyydysyksikkömerkeistä puuttui myös omistajan nimi ja yhteystiedot.

 

Viime vuonna asiasta huomautettiin mutta nyt valvojat puuttuvat asiaan kalastuslain mukaisesti.

Kalastuslaki 12 luku 100 § 3, kalastuksenvalvojan talteenotto-oikeus

 

Luvanmyyjät 2020

 

Osakasluvat, Turisti, tontinomistajaluvat
Esa Hietala Palokankaantie 8, 93800 Kuusamo
Puh. 0443357855. Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Turistiluvat
Matkailukeskus Karhuntassu. Kuusamo
Mauri Ojantakanen, Koskenkyläntie 41, 93800 Kuusamo. puh. 0442156828

 

Hallinto v. 2020 Hoitokunta

Määttä Jukka, puheenjohtaja  040 5819413
Määttä Heikki, varapuheenjohtaja  0400 217787
Joentakanen Mauri   044 2156828
Lämsä Jouko  040 7736372
Niemelä Jouko  040 7455584
Pitkänen Jyri  040 7371207
Pitkänen Vesa  040 5772998
Siikaluoma Timo  0400 243103

Sihteeri (ei hoitokunnan jäsen) Esa Hietala  044 3357855

 

Lisätietoa kalastusluvista löytyy täältä...


Kartta Kantokylän vesialueista avautuu allaolevasta linkistä.

Kantokylän vesialueet merkitty karttaan harmaalla värillä. 
Pinta-ala yhteensä 4787 ha

 

Kartta_Kantokylan_osakaskunnan_vesialueista_1_130000.pdf

 

 

Alueen ja rajat tarkemmin löydät Kansalaisen Karttapaikasta

(Ilmaislupa n:o 49/MML/2012)
 

Kalastuskunnan rajat (punainen viiva) näkyvät kun kohde vähintään mittakaavatasossa 1:16000 tai tarkempi (mittakaavan näet karttanäkymän vasemmasta yläreunasta).


Kantokylän kalastuskunnan alueelle pääset suoraan tästä linkistä...


Mikäli menet karttapaikkaan muuten kuin yo. linkin kautta sinun tulee laittaa asetuksissa rasti ruutuun kiinteistöjaotus (päivitys kerran kuukaudessa) sekä valita karttakuvan koko 1000x1000 pikseliä saadaksesi Kalastuskunnan rajat näkyviin.