Suininginkoski

 

Tietoa kalastusluvista täältä...

 

Luvan voi hankkia myös verkkokaupasta...

 

Suininginkoski on muutaman sadan metrin pituudestaan huolimatta esittelemisen arvoinen. Sen harjuskanta on kohtalaisen vakaa ja siikakanta suorastaan runsas. Paras siika-aika on tälläkin koskella läpi kesän. Kalastoon kuuluu myös vakituisena istutuskalana kirjolohi. Joen sijainti laajan järviketjun välissä takaa yksittäisten taimenien läsnäolon.

Koskelle suuntaavan kalastajan kannattaa varautua myös kunnon yllätykseen. Kuusingin taimenilla on nimittäin Myllykosken kalatien ansiosta vapaa uintiväylä yläpuolisiin vesiin. Suininginkoskella siiman päähän voi tarttua odotettua suurempi taimen! 

Maantie ylittää joen sen yläosalla, lähellä koskenniskaa. Sillan yläpuolella on vain lyhyt kosken niskaosa ennen Niskajärveä. Sillasta alavirtaan koski pauhaa noin 300 metrin matkalla. Koski on matala ja kivikkoinen. Lukuisat kivat ja karikot muodostavat kaloille pieniä, mutta hyviä suojapaikkoja.

Yläjuoksulla kosken leveys vaihtelee vedenkorkeudesta riippuen 10- 15 metriin. Alaosalla koski levenee huomattavasti samalla myös mataloituen. Kosken alapuolella levittäytyy laaja suvanto, jonka kaksi pientä nivaa katkaisevat. 

Harjukset löytyvät kosken hitaammilta alueilta, siiat rantakosteista ja nivoista. Taimenta ja kirjolohta kannattaa pyytää kosken suojaisista huopeista ja montuista. Kosken etelärannalla on kalakasvatuslaitos. Kalastus on mahdollista myös leveältä rantapenkereeltä. Laitokseen johtavan vesiväylän yli pääsee lankkusiltaa pitkin. 

Kosken alapuolinen jokialue, erityisesti nivojen lähivedet, ovat hyvää siianpilkintäaluetta. Joelle kannattaa siis suunnistaa myös talvella.