Pukarijoki

 

Tietoa kalastusluvista ja myyntipaikoista täältä...

(Kiitämän osakaskunta)


Taivaljärvestä juoksunsa aloittavan Pukarijoen virta kohisee ensimmäiset sadat metrit kivikkoisena ja matalana koskena. Sillan yläpuolella virta on tasaisen kovaa, mutta muuttuu heti sillan alapuolella rikkonaisemmaksi. Koski on niin kapea, että sen pystyy vaivatta onkimaan rannasta rantaan ilman varsinaisia heittoja.

Pari sataa metriä sillan alapuolella koski loppuu, jonka jälkeen seuraa vajaan kahden kilometrin mittainen hidasvirtainen suvanto. Suvannon rannat ovat pehmeää suota ja joen pohja on tummaa mutaa. Vesi syvenee yli puoleentoista metriin vasta Ulkulahdelle saavuttaessa.


Joessa on kohtalainen harjuskanta. Virran pienuus huomioiden on turha odottaa saavansa ennätyskokoisia harjuksia, saati ennätysmääriä. Toisinaan järvestä eksyy myös yksittäisiä taimenia kosken kuohuihin. Useimmat taimenet ovat pieniä, mutta aina toisinaan jokeen erehtyy nousemaan myös kookkaampia yksilöitä. Siikaa joessa on vain satunnaisesti.

Koskessa on alkukesästä runsaasti vettä, mutta heinäkuulle saavuttaessa vesi laskee. Kuivan kesän aikana koski kuivuu turhankin vaatimattomaksi, eikä kalastus silloin enää ole tuloksellista.
Parhaimmat kalastusolosuhteet ovat nimenomaan veden ollessa kohtalaisen korkealla.

Vajaa kilometrin päässä Pukarijoelta sijaitsee toinen, vieläkin pienempi kalapaikka. Taivaljärven ja Iso-Sorsan välissä oleva Nivankoski on reilun parinsadan metrin mittainen niva. Se on helposti kalastettavissa molemmilta rannoilta. Saalismahdollisuudet tosin eivät ole kovin hyvät. Mahdollisia narrattavia ovat harjus, siika ja satunnaisesti myös taimen.