Maivajoki

 

Tietoa kalastusluvista ja myyntipaikoista täältä...

(Kiitämän osakaskunta)

 

Maivajoki laskee useiden pienten ja keskisuurten järvien vedet Kiitämäjärveen. Joessa virtaa runsaasti myös naapurivaltion alueelle kertyneitä vesivaroja. Eksymä- ja Sarajärvi yltävät Venäjän puolelle ja niiden yläpuolella jää vielä useita järviä.

Maivajoeksi kutsutaan Maivajärven ja Kiitämäjärveen välistä kolmen ja puolen kilometrin mittaista jokea. Joessa on neljä lyhyttä koskea. Muu osa joesta on hidasvirtaista suvantoa. Veden syvyys vaihtelee reilusta puolesta metristä pariin metriin. Hidasvirtaisilla osuuksilla on paikoin runsaasti vesikasvillisuutta.

Joen rannat ovat osittain pehmeät ja hieman vaikeakulkuiset. Soinen maasto ja runsas paju- ja koivupuusto hankaloittavat liikkumista ja paikoin myös kalastusta. Joessa on kohtalaisen vakaa harjuskanta sekä runsaasti siikaa. Parhaat harjuspaikat löytyvät koskien kuohuista ja niiden lähettyviltä. Siikaparvet viihtyvät koskien niskoilla ja alla sekä suvantojen nopeampivirtaisissa paikoissa. 

Siikaa on joessa kaikkein runsaimmin juhannuskesällä. Silloin niitä kannattaa pyytää mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Myöhemmin kesällä veden laskiessa siikaparvet siirtyvät järviin. Silloin paras kalastusaika on yleensä illalla. Yksittäisistä siikapaikoista parhaita ovat Kalliokosken niska ja Lampare.

Taimenkanta on heikko, mutta Kiitämäjärvestä jokeen nousee jonkin verran taimenta. Suurimmat taimenet ovat useamman kilon painoisia. Parhaiten joki soveltuu perhokalastajalle. Pintaperholla kalastava välttää runsaan vesikasvillisuuden tuomat ongelmat. Vesihyönteisiä napsivat siiat ja harrit nappaavat mieluiten pieniä kaksisiipisiä tai vesiperhoja jäljitteleviin perhoihin.
Kivirannantie ylittää joen noin kilometrin verran Kiitämäjärvestä ylävirtaan. Alin koski eli Patokoski on hieman sillan yläpuolella. Myös toisella koskelle eli Kukkarokoskelle kannattaa kulkea tämän tien kautta. Matkaa kertyy vajaa puoli kilometriä.
 

Kahdelle ylimmälle koskelle pääsee helposti joen pohjoispuolelta pientä metsätietä pitkin. Ylimpänä oleva Myllykoski on neljästä koskesta kaikkein pisin ja vuolain. Vanhojen myllyjen kohdalla joki haarautuu kolmeksi uomaksi.

Kalapaikkoja löytyy myös Maivajärven yläpuolella sijaitsevasta Hurujoesta. Sen alajuoksulla sijaitsee parinsadan metrin mittainen Maivakoski. Koski on kohtalaisen hyvä siika- ja harjuspaikka. Myös taimenet viihtyvät kosken suojissa. Koskelle päästäkseen kalastajan pitää kävellä reilu puoli kilometriä.