Kantokylän kalastuskunta

 

Kevään hauenpyyntikampanjassa osakkaat saivat pyydystettyä keväthaukea yhteensä 1257 kg. Suurin hauki painoi 9,2 kg.


Kalastuksen valvontaa suoritettiin Muojävellä ja Kuusamojärvellä. Pieniä puutteita oli yhteystietojen puuttuminen, eikä pyydysten merkintä ollut asetuksen mukaista. Osakaskunnan pyyntioikeuden osoittava merkki ei ollut kiinni lipussa tai kohossa vaan mm. katiskassa kiinni järven pohjassa. Pääosin pyydykset olivat asianmukaisesti merkitty.

 

Särjen pyyntipäivät viikolla 38 ti 19.9 ja ke 20.9 säävaruksella. Kokoontuminen Sossonniemen kalasatamaan ti 19.9 klo 10.00.


Osakaskunnan syyskokous pidetään pe 13.10.2017 klo 18.00 (ilm 17.30) Törmäsen koululla.

 

Osakkaiden lupamyyntikäytäntö uudistetaan tänä keväänä.

 

Kalastuskunnan sihteeri Matti Törmänen lähettää ennakolaskun osakkaille kalastusluvista. Lasku perustuu aiempien vuosien lupaostoihin. Lasku lähetetään sähköpostilla kaikille niille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa hoitokunnalle. Ne kenellä ei ole sähköpostia, lasku lähetetään postitse. Sähköpostiosoitteensa voi ilmoittaa sähköpostitse alla mainittuun osoitteeseen.

Pyydysyksikkömerkit uusitaan ensi vuonna v. 2018. Nämä jaetaan erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jos tarvitaan jo nyt uusia pyydysyksikkömerkkejä tälle vuodelle, niin niitä saa sihteeriltä.

 

Saalistilaston voi palauttaa sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelimitse sihteeri Matti Törmäselle.

Saalistilaston voi palauttaa edelleen perinteisellä tavalla täyttämällä ko. lomakkeen ja jättämällä Matti Törmäsen postilaatikkoon osoite Sossonniementie 128.

Matti Törmänen Puh. 0500 177 234, sähköposti: matti.tormanen61(at)gmail.com (korvaa sähköpostia lähetettäessä (at) @-merkillä)

  

Uusi kalastusasetus on annettu, tullut voimaan 1.1.2016.

 

Uutena asiana on mm. että isorysäksi katsotaan yli 1,5 m korkea rysä. Pyydysten väliistä etäisyyttä on myös tarkennettu. V. 2017 lähtien kaikkien väh. vuoden ikäisten istutettavien taimenten, lohien ja järvilohien rasvaevä on leikattava pois. Näin pystytään erottamaan luonnonkala istutetusta kalasta.

Alamittana on mm. järvilohi 60 cm, harjus 35 cm, taimen rasavaeväleikattu  50 cm, taimen rasvaevällinen 60 cm leveyspiirien 64 ja 67 välisellä alueella.

Kalastajan kannattaa tutustua.

 

Kalastuksen valvojat suorittavat kalastuksen valvontaa edellisvuoden tapaan vesialueilla. Viime vuoden tarkistuksessa suurin puute oli pyydysten merkintä jään päällä.  Asetuksen mukaan avannot on merkittävä väh. 1,2 m korkealla merkkisalolla joka ei saa olla väriltään valkoinen. Lisäksi merkkisalko on merkittävä väh. 2 cm korkealla heijastimella.

Puutteita oli myös pyydysyksikkömerkeissä. Ne olivat verkoissa kiinni järvessä kun niiden pitää olla jään päällä merkkisalossa kiinni tarkistettavissa. Pyydysyksikkömerkeistä puuttui myös omistajan nimi ja yhteystiedot.

Viime vuonna asiasta huomautettiin mutta nyt valvojat puuttuvat asiaan kalastuslain mukaisesti.

Kalastuslaki 12 luku 100 § 3, kalastuksenvalvojan talteenotto-oikeus

 

 

Syyskokouksen 18.10.2015 pöytäkirja luettavissa kokoukset ja pöytäkirjat kohdassa.

Tiedotteeet kohdassa tarkennuksia

 

Pinta-ala yhteensä 4787 ha

 

 

LUVANMYYJÄT V. 2017

 

OSAKASLUVAT, TURISTI- , TONTINOMISTAJALUVAT:

 

Törmänen Matti, Sossonniementie 128, 93800 Kuusamo

Puh. 0500 177 234, sähköposti: matti.tormanen61(at)gmail.com (korvaa sähköpostia lähetettäessä (at) @-merkillä)


TURISTILUVAT: 

 

Matkailukeskus Karhuntassu - Kuusamo , ( huom! vain uistinluvat )

Ollila Tuomo - , Sossonniementie 216, 93800 KUUSAMO

Tuovila Terttu -  , Sossonniementie 78, 93800 KUUSAMO

Törmänen Mauno -  , Sossonniementie 174, 93800 KUUSAMO

Lämsä Ahti - , Koskenkyläntie 41, 93800 KUUSAMO

 


HALLINTO V. 2017 HOITOKUNTA:

 

Määttä Jukka, puheenjohtaja, 040 581 9413
Siikaluoma Timo, varapuheenjohtaja, 0400 243 103
Lämsä Jouko, 040 773 6372
Törmänen Raimo, 0400 723 959
Pitkänen Vesa, 040 577 2998
 Niemelä Jouko, 040 745 5584
Määttä Heikki, 0400 217 787
Pitkänen Heino, 050 574 0760

 

Törmänen Matti, sihteeri(ei hoitokunnan jäsen), 0500 177 234

 

Lisätietoa kalastusluvista löytyy täältä...


Kartta Kantokylän vesialueista avautuu allaolevasta linkistä.

Kantokylän vesialueet merkitty karttaan harmaalla värillä.
 

Kartta_Kantokylan_osakaskunnan_vesialueista_1_130000.pdf

 

 

Alueen ja rajat tarkemmin löydät Kansalaisen Karttapaikasta

(Ilmaislupa n:o 49/MML/2012)
 

Kalastuskunnan rajat (punainen viiva) näkyvät kun kohde vähintään mittakaavatasossa 1:16000 tai tarkempi (mittakaavan näet karttanäkymän vasemmasta yläreunasta).


Kantokylän kalastuskunnan alueelle pääset suoraan tästä linkistä...


Mikäli menet karttapaikkaan muuten kuin yo. linkin kautta sinun tulee laittaa asetuksissa rasti ruutuun kiinteistöjaotus (päivitys kerran kuukaudessa) sekä valita karttakuvan koko 1000x1000 pikseliä saadaksesi Kalastuskunnan rajat näkyviin.

 

Kalastuskielto

 

Osakaskunta on kieltänyt kalastuksen Kuusamojärvessä Raatesalmen kohdalla tässä liitetekartassa erikseen merkityllä alueella vuosittain 1.1- 31.3 välisenä aikana.